EU MONITOR: Vojenské zapojení EU v centrálním Středomoří – propojení migrační krize a zbrojního embarga

V novém EU monitoru popisuje Vojtěch Freitag probíhající vojenskou misi EU ve Středozemním moři s názvem EUNAVFOR MED Irini. Článek se pokouší shrnout, kriticky reflektovat a představit doporučení k dané problematice.

Bez ohledu na úsilí EU, Sophia nedosáhla prevence nezákonných toků zbraní. Vlastně to nemohlo být úspěšné, protože moře není jediným vstupním bodem do rozlehlé země. Selhání embarga nedávno potvrdila také skupina odborníků OSN pro Libyi, která ho označila za „naprosto neúčinné“. K ukončení operace však došlo kvůli obavám pro členské státy důležitějším než zbrojní embargo - otázka záchrany a vylodění migrantů, což je aspekt zapadající do obecné debaty o přistěhovalecké politice EU.

EU monitor je dostupný v angličtině v PDF.

PDF button

#centrální středomoří #migrační krize #zbrojní embargo #vojenství

EU Monitor Archív
Série publikací

Zvyšování povědomí o vnitřním fungování Evropské unie a o tom, jak ovlivňuje vliv České republiky ve strukturách EU.Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org