Info.cz: Otázka hranic na Balkáně

Naše výzkumná pracovnice Jana Juzová okomentovala pro Info.cz současnou situaci na Balkáně. V článku výzkumnice vysvětluje napjatou situaci, která byla zapříčiněna zveřejněním dvou non-paperů týkajících se možného přerozdělování území a změn hranic v oblasti západního Balkánu.

První zmínky o non-paperu, zřejmě pocházejícím z kuchyní slovinské, chorvatské a maďarské vlády, pronikly do slovinských médií 12. dubna a byly následně přejaty dalšími evropskými médii. Tento velmi kontroverzní dokument představuje řadu kroků, jako je de facto rozporcování Bosny a Hercegoviny mezi Chorvatsko, Srbsko a potenciálně Turecko, připojení Kosova k Albánii a speciální status pro část Kosova obývanou Srby podle modelu Jižního Tyrolska. Všechny tyto myšlenky nejsou sice ničím zcela novým a v určitých, zejména nacionalistických, kruzích se dlouho objevovaly, avšak poprvé pronikly do mainstreamového diskurzu na úrovni EU. Šokující je jen samotná představa, že někdo z vrcholných evropských politiků byl schopen je před svými kolegy nahlas vyslovit a oživit tak ideu překreslování hranic na Balkáně, která v minulosti měla katastrofální důsledky. 

Celý článek najdete ZDE.

#Balkán #západní Balkán # hranice

Jana Juzová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: regionalismus, Visegrádská spolupráce, demokratizace a evropská integraci zemí západního Balkánu, proces rozšiřování EU

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org