Report: Evropská letní škola 2021 „Post-pandemická obnova Evropy“

V červenci 2021 uspořádal Institut pro evropskou politiku EUROPEUM již 18. ročník Evropské letní školy v Praze. Letošní program byl zaměřen na post-pandemickou obnovu jakožto příležitosti pro udržitelný rozvoj a budoucí odolnost Evropy.

Letošní letní škola nesla název „Post-pandemická obnova Evropy - příležitost pro udržitelný rozvoj a budoucí odolnost“ a zúčastnili se jí studenti z různých zemí, kteří se do Prahy sjeli z celého světa. Během sedmi intenzivních dnů absolvovali naši studenti sedm přednášek, dvě exkurze, dva interaktivní workshopy a také se zúčastnili mnoha zábavných volnočasových aktivit.

Vzdělávací program začal v pondělí exkurzí v prostorách Pražského hradu, po níž následovalo setkání s Petrem Pirunčíkem, působícím v Kanceláři prezidenta. Odpoledne se naši studenti zúčastnili přednášky Aleše Chmelaře, náměstka pro řízení sekce evropské z Ministerstva zahraničních věcí České republiky, který v diskusi o budoucím potenciálu spolupráce v rámci formátu V4 seznámil naše studenty s politikami a perspektivami visegrádských zemí.

Úterní ráno začalo přednáškou Danielle Piatkiewicz, výzkumné pracovnice institutu EUROPEUM, která se zaměřila na stav transatlantických vztahů během nové Bidenovy administrativy. Odpoledne patřilo tématu klimatické změny a zelené transformace a bylo zahájeno přednáškou Kateřiny Davidové. Po ní následoval interaktivní workshop o budoucnosti udržitelnosti v Evropě pod vedením Kláry Berg. Ve středu jsme následně pokračovali přednáškou Terezy Novotné, členkou centra Korea-Europe ze Svobodné univerzity v Berlíně, která s našimi studenty hovořila o strategické autonomii Evropy. Tereza během své přednášky vysvětlila, jaké rozličné politiky EU se s tímto úsilím pojí a proč. Odpoledne se naši studenti setkali s Danielem Volfem, zástupcem ředitele Odboru analýz a plánování zahraniční politiky na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, který hovořil o práci jeho oddělení a rámcově o české zahraniční politice.

Ve čtvrtek jsme navštívili prostory Úřadu vlády a setkali jsme se také s jejím zástupcem Štěpánem Černým. Následně jsme měli připravené další dvě přednášky, jednu od Zuzany Stuchlíkové, působící na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která hovořila o hospodářském oživení Evropy a popsala práci na tvorbě národních plánů obnovy. Odpoledne se k nám přidali tři odborníci, Jonáš Syrovátka z pražského Institutu bezpečnostních studií, Dominik Presl ze Semantic Visions a Petr Vlasák z iniciativy Nelež, kteří hovořili o hrozbě dezinformací a různých způsobech, jak ji čelit.

Týden jsme zakončili přednáškou vedenou místopředsedkyní Evropské komise pro hodnoty a transparentnost, Věrou Jourovou, která s našimi studenty diskutovala o otázce právního státu a ochrany evropských hodnot. Naši studenti měli také příležitost zlepšit své prezentační a debatní dovednosti během workshopu s Terezou Vickovou, bývalou prezidentkou debatního klubu Univerzity Karlovy.

Evropská letní škola 2021 byla pořádána pod záštitou Zastoupení Evropské komise v České republice a ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy. Tímto bychom chtěli poděkovat našim partnerům za spolupráci a podporu.

Další informace o programu příští evropské letní školy naleznete na našich webových stránkách www.essprague.eu

#ESS #Prague European Summer School

Miroslava Pisklová
Projektová manažerka

Expertiza: Evropská bezpečnost a obrana, hybridní hrozby, transatlantické vztahy, slovenská domácí a zahraniční politikaInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org