EU MONITOR: Mechanismus úpravy uhlíkových hranic (CBAM) a jeho účinky na obchod se třetími zeměmi

Tom Baker napsal EU MONITOR o mechanismu úpravy uhlíkových hranic, který by měl být jednou z zásad ekologizace oblasti jeho činnosti. Tento dokument nabízí nápady, jak by měla EU při zavádění CBAM postupovat nejlépe.

Celý článek v angličtině si můžete přečíst pomocí tlačítka PDF.

#uhlík #třetí země #cbam

EU Monitor Archív
Série publikací

Zvyšování povědomí o vnitřním fungování Evropské unie a o tom, jak ovlivňuje vliv České republiky ve strukturách EU.

Související články

Žádné související články