Národní konvent o EU: Teritoriální rozměr vnitřního trhu v globální konkurenci

Naši výzkumníci Vít Havelka a Zuzana Kasáková, společně s projektovou manažerkou Kristínou Chlebákovou, vypracovali podkladový materiál na téma Teritoriální rozměr vnitřního trhu v globální konkurenci. Odpovídají v něm na tři základní otázky: Jaké jsou aktuální trendy mezinárodního obchodu ovlivňující fungování vnitřního trhu EU? Jaké nástroje by měla Evropská unie v obchodní politice využívat a jak v rámci nich vhodně vybalancovat prioritní důraz na volný obchod s akcentem na udržitelnost? Jaká je budoucnost vztahů s evropskými partnery mimo Evropský hospodářský prostor?

V posledních letech dochází ke změnám ve struktuře globalizované ekonomiky a Evropská unie musí na nové trendy reagovat. Během pandemie covid-19 se plně ukázala závislost globálního obchodu na efektivním a stabilním fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Kompletní podkladový dokument naleznete pod tlačítkem PDF.

#narodni konvent #vnitrni trh

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice
Kristína Chlebáková
Projektová manažerka, Manažerka Prague European Summit
Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unieInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org