Posílení srbských organizací občanské společnosti zapojených do procesu dekarbonizace prostřednictvím zkušeností V4

Projekt se zaměřuje na posílení organizací občanské společnosti v Srbsku směrem k úspěšnějšímu prosazování zájmů a větší účasti na rozhodování.
v oblasti zelené transformace se zvláštním zaměřením na postupné ukončení těžby uhlí.

Projekt se zaměřuje na posílení organizací občanské společnosti v Srbsku s cílem úspěšnějšího prosazování a větší účasti na tvorbě politik v oblasti ekologické transformace se zvláštním zaměřením na postupné ukončení těžby uhlí. Projekt vytvoří platformu pro diskusi mezi organizacemi občanské společnosti a příslušnými srbskými státními institucemi o souladu s klimatickými cíli EU a cíli stanovenými Zelenou agendou pro západní Balkán. Kromě toho, projekt umožní přenos know-how mezi zeměmi V4 a Srbskem v oblasti dekarbonizace, včetně úlohy organizací občanské společnosti v tomto procesu.

Partneři:

Celý podkladový materiál najdete zde

#Serbia #V4 #Decarbonization

Žiga Faktor
Vedoucí bruselské kanceláře

Expertiza: Rozšiřování EU, integrace zemí západního Balkánu, vztahy EU s Tureckem, slovinská politika