ČRo Evropa Plus: Cenově dostupná péče o zuby a jiné nápady. Jak si Evropané představují Unii v příštích letech?

Naše výzkumná pracovnice Zuzana Stuchlíková mluvila v pořadu ČRo Evropa plus o proběhlé Konferenci o budoucnosti Evropy. Jak bude vypadat Evropská unie v příštích letech?

Právním podkladem pro uspořádání konference byla podle Zuzany Stuchlíkové Lisabonská smlouva, která v několika svých článcích předpokládá takzvanou participační demokracii, tedy přímý kontakt s evropskými občany při tvorbě primárního práva. Konference byla prvním pokusem takto s občany komunikovat. Výsledkem Konference je dokument, který má přes 300 stran a obsahuje návrhy obecné i velmi konkrétní.


Ambiciózní myšlenka, že se do debaty zapojí všichni evropští občané, se ukázala jako lichá.

#evropa #konference #spolupráce #participace #budoucnost

Zuzana Stuchlíková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: instituce EU, právní stát, střední Evropa