REPORT: Fair and Sustainable Future of Transport and Buildings

Výzkumná pracovnice Tatiana Mindeková napsala report z debaty, která se zaměřila na spravedlivou a udržitelnou budoucnost dopravy a budov. Debata blíže rozebrala legislativní návrh ETS, jeho možné rozšíření a přerozdělování financí v této oblasti.

The speakers expressed that the ETS extension (ETS2) is needed as the emissions from the newly covered sectors (transport and buildings) have been increasing and the EU’s climate neutrality goal cannot be reached without employing a wide range of policies, including ones based on the ‘polluter pays’ principle.

Celý report naleznete pod tlačítkem PDF.

#report #sustainable future

Tatiana Mindeková
Projektová manažerka / Juniorní výzkumná pracovnice