iRozhlas: Milníky unijních energetických opatření: covid, zelená alternativa, ruský útok a hledání shody

Server iROZHLAS vypracoval přehled energetických opatření, o kterých jednala Evropská unie v souvislosti s energetickou krizí. Z přehledu vyplývá, že unijní zajištění energetického trhu nejde ve shodě s kroky, které přijímají národní státy. Tento nesoulad okomentoval také náš výzkumný pracovník Michal Hrubý, který upozornil na nutnost přistoupit ke komplexnímu řešení na úrovni Evropské komise.

"Aktuálně zkoumané celoevropské řešení trhu s energiemi je nutné rozpracovat na úrovni Evropské komise, která disponuje armádou úředníků i vědců, bez kterých by tak komplexní řešení nikdy nebylo možné zařídit. Státy o něm pak budou hlasovat 30. září na mimořádné Radě ministrů pro energetiku," dodává k tématu Michal Hrubý.

Celý článek najdete zde.

#energetická krize #Evropská unie

Michal Hrubý
Výzkumný pracovník

Expertiza: zelená ekonomika EU, těžký průmysl, doprava

Související články