Národní konvent o EU | Doporučení: Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Kasáková a náš seniorní výzkumný pracovník Vít Havelka zpracovali doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU konaného dne 24. února 2023 na téma "Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU". Mezi vydaná doporučení pro Českou republiku patří například využití pozitivního výsledku českého předsednictví, svého vylepšeného obrazu a kontaktů pro formulování a prosazování dlouhodobých priorit ČR v Evropské unii. Dalším doporučením je, že by ČR pro budoucí české předsednictví měla zajistit adekvátní zabezpečení, jak personální, tak odborné, pro zadávání veřejných zakázek.

"V rámci obsahového zhodnocení předsednictví vyzdvihl Vít Havelka několik klíčových priorit, v nichž ČR byla úspěšná v dosažení konsenzu jak mezi členskými státy, tak i Evropským parlamentem. Jednalo se zejména o energetiku, balík Fit for 55, Akt o umělé inteligenci, rozšíření Schengenu o Chorvatsko či problematiku kybernetické bezpečnosti. Pokud jde o organizaci předsednictví, akcentoval nutnost se zamýšlet nad tím, zda systém školení pro úředníky podílejících se na předsednictví byl vhodně nastaven s ohledem na jejich potřeby. V této souvislosti zmínil i problematiku dostatečné alokace finančních zdrojů na předsednictví."

Celý podkladový dokument najdete pod tlačítkem PDF.

#Národní konvent #doporučení

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice
Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unieInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org