Policy Paper | Securing Green Transition

Naše seniorní výzkumná pracovnice Kateřina Davidová a výzkumný spolupracovník Jonathan Lyons ve spolupráci s Global Policy Research Group se podíleli na studii, která zkoumá bezpečné a udržitelné dodávky kritických surovin (CRM), které jsou klíčové pro zelené technologie. Studie doporučuje strategii pro Švédsko a Česko, která zajistí udržitelné dodavatelské řetězce a pomůže tak přechodu na zelené technologie.

Tváří v tvář klimatické krizi nám zelený přechod nabízí cestu, jak předcházet důsledkům změny klimatu a zmírňovat je. Současná řešení zaměřená na ekologické technologie závisí na bezpečných dodávkách kritických surovin (CRM). Ve většině evropských zemí nejsou dodávky CRM ani bezpečné, ani udržitelné, což vyžaduje výzkum, jak zajistit udržitelnost a bezpečnost dodávek CRM. Musíme si uvědomit, že dopady výroby a zpracování CRM na životní prostředí, k nimž dochází mimo EU, nezbavují státy jako dovozce a konečné spotřebitele odpovědnosti za jejich důsledky.

Celou publikaci si můžete přečíst zde.

#CRM #GPRG

Jonathan Lyons
Výzkumný pracovník
Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředíInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org