Karetní hry a triky národních parlamentů v Evropské unii

Policy brief Iva Šlosarčíka k systému žlutých, oranžových a červených karet v rozhodovacím procesu EU.

Systém žlutých, oranžových a červených karet v rozhodovacím procesu EU a jeho možná reforma tématem aktuálního Policy briefu Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, jehož autorem je Ivo Šlosarčík.

Zavedení systému žluté, oranžové a červené karty, kterými mohou vnitrostátní parlamenty přímo vstoupit do rozhodovacího procesu na úrovni EU, jsou reakcí post-lisabonské Evropské unie na dřívější oslabení národních parlamentů členských států způsobené evropskou integrací. Národní parlamenty potenciál post-lisabonské žluté karty v praxi nevyužívají (kvůli potížím s koordinací aktivace decentralizované procedury) a zároveň překračují limity kartového mechanismu (kvůli záběru svých námitek). Reforma kartového mechanismu tak může v budoucnosti zahrnovat zlepšení meziparlamentních koordinačních procedur,rozšíření a zpřesnění záběru kontrolovaných unijních dokumentů a důvodů jejich přezkumu,či dokonce zavedení mechanismu „zelené karty“,který by národním parlamentům umožnila přimět Evropskou komisi k legislativní aktivitě. 
      
#policy brief #Evropský parlament #Evropská komise

Ivo Šlosarčík
Výzkumný spolupracovník

Související články