Západní Balkán na cestě do EU – status quo uprchlíkům navzdory

Michal Vít v novém policy paperu analyzuje situaci v zemích Západního Balkánu perspektivou procesu sbližování zemí tohoto regionu s EU.

  • Tento text přibližuje současný politický a společenský kontext regionu Západního Balkánu (ZB) v procesu rozšiřování EU. Snaží se ukázat souvislosti mezi postupně uvadajícím reálným zájmem o tento region ze strany EU a posílením deklarovaného závazku integrace nad jeho praktickým naplněním v podobě reálných posunů v integraci. Do těchto kontur je vložena otázka migrační krize. Současný stav ukazuje, jak na jednu stranu nebyla využita jako momentum pro řešení celoevropského problému, na druhou stranu se však hodí pro dosažení jiných cílů v podobě vydírajícího potenciálu, než je řešení samotné migrační krize. Opomenut není ani širší kontext vztahu ZB a EU a nepochopení jeho důležitosti pro EU. 
  • Migrační krize přináší státům Západního Balkánu pozornost světových médií a odborníků. Součásti tohoto zájmu jsou i otázky spojené s osudem ZB ve vztahu k Evropské unii (EU) a pokračování rozšiřování EU o jednotlivé země ZB. Řada odborníků se tak pokouší nalézt spojitost mezi řešením uprchlické krize na tzv. Balkánské cestě a integrací jednotlivých států do EU. S trochou nadsázky však lze hovořit o tom, že současná pozornost v zásadě nevyhovuje žádné ze zúčastněných stran – ani EU, ani jednotlivým státům ZB. Ukazuje se, že současný integrační proces je v zásadě nechtěný pro obě strany – EU tuto otázku nepovažuje nyní za prioritu, státy ZB nechtějí přijít o svoji svrchovanou politickou a ekonomickou moc.

Celou publikaci naleznete v PDF na pravé straně. 

#Západní Balkán #rozšiřování #uprchlická krize

Michal Vít
Výzkumný pracovník (do září 2018)

Oblasti zájmu: Politické strany, národní identita, V4

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org