Vícerychlostní Evropa a role ČR v ní

Vladimír Bartovic a David Král sepsali diskuzní příspěvek na téma "Vícerychlostní Evropa a role ČR v ní".

Diskusní příspěvek Vícerychlostní Evropa a role ČR v ní hodnotí praxi vícerychlostní Evropy v kontextu současného vývoje v Evropské unii, především pak v souvislosti s opatřeními přijatými v posledních letech ke konsolidaci eurozóny. Je strukturován do několika částí. V první části stručně vymezuje fenomén vícerychlostní Evropy a jeho jednotlivé formy. Ve druhé části se pak věnuje možným právním a institucionálním dopadům vývoje v eurozóně v souvislosti s vícerychlostní Evropou. Závěrečná část diskusního příspěvku je věnována klasifikaci členských států ve vztahu k Hospodářské a měnové unii. Otázky, vyplývající z tohoto příspěvku, jsou převážně zaměřeny na rizika, která mohou ze současného vývoje vyplývat pro Českou republiku. Diskusní příspěvek byl zpracován jako součást projektu Série kulatých stolů k otázkám strategických zájmů ČR v EU.


Napsali: Vladimír Bartovic, David Král

#diskuzní příspěvek #vícerychlostní Evropa

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematikyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org