European Summer School 2016 – “Europe in Motion” Report

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM uspořádal ve dnech 16. - 27. července již 14. ročník mezinárodní letní školy zaměřené na aktuální otázky evropské integrace.

V rámci letošního ročníku jsme v Praze přivítali 25 studentů vysokých škol ze 17 států, včetně Číny, Brazílie nebo Ázerbájdžánu.  Desetidenní program nesl název „Europe in Motion“ a věnoval se různým aspektům migrace a s ní spojených opatření v rámci Evropské unie.

Téma migrace bylo diskutováno v různých kontextech. Na úvod Magda Faltová [Sdružení pro integraci a migraci] představila základy fungování evropské azylové politiky, Lucia Najšlová [FSV UK] pak studenty uvedla do specifik debaty o migraci ve střední Evropě. Druhý den studenti diskutovali vztah mezi bezpečností a svobodou s Tomášem Weissem [vedoucí Katedry evropských studií FSV UK]. Marek Čaněk [Multikulturní centrum v Praze] přenesl debatu od mimoevropské migrace k ekonomické migraci v rámci EU a na konkrétních případech ilustroval, s jakými problémy se zaměstnaní cizinci často potýkají. Michael Romancov [FSV UK] se studenty hovořil o možných scénářích migrační vlny z východního sousedství EU, v důsledku konfliktu na Ukrajině.  Pátý den byl program v režii vyučujících z Prague College, Bruce Gahira a Stefana Cavagnetta. První přednáška se věnovala ekonomickým dopadům současné migrační vlny, druhá se zaměřila na demografický výhled Evropy a jeho důsledkům pro ekonomiku, ve třetí pak doktor Cavagnetto nastínil základní etický rámec přístupu k migraci. Akademická část letní školy byla uzavřena druhou přednáškou Tomáše Weisse, tentokrát na téma Globální strategie EU a jejího vlivu pro další podobu vztahů se zeměmi v evropském sousedství.

Mimo přednášek a debat studenti absolvovali několik exkurzí a setkání. O brexitu a migraci debatovali se senátorem a bývalým rektorem UK prof. Václavem Hamplem, na Ministerstvu zahraničních věcí hovořili s panem Ivem Losmanem z Odboru Střední Evropy o roli Visegrádské skupiny v české a evropské politice. Zpestřením programu pak byla exkurze do Rádia Svobodná Evropa. 

Doprovodný program zahrnoval řadu outdoorových a teambuildingových aktivit – závody dračích lodí na Vltavě, plážový volejbal, výlet do Kutné Hory, párty na parníku nebo promítání českého filmu.

Letní škola proběhla ve spolupráci s tradičními partnery – Prague College a Fakultou sociálních věd UK, pod záštitou Zastoupení Evropské komise v České republice. Za podporu děkujeme!

Evropská letní škola se uskuteční i v příštím roce – od 15. do 25. července 2017! 

Více informací průběžně najdete na essprague.eu.

 

#European Summer School #Europe in Motion #Praha #migrace #ESS

Zuzana Stuchlíková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: instituce EU, právní stát, střední EvropaInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org