Otázka Judy Dempsey: „Ničí Střední Evropa solidaritu EU?“

Vladimír Bartovic byl jedním z vybraných respondentů v posledním vydání publikační série výzkumného centra Carnegie Europe s názvem "Judy Asks".

Judy Dempsey je nerezidentní seniorní pracovnicí Carnegie Europe a v publikační sérii "Judy Asks" se dotazuje vybraných expertů na otázky týkající se témat evropských zahraničních a bezpečnostních politik. V aktuálním vydání náš ředitel Vladimír Bartovic odpovídá na následující otázku: Is Central Europe Destroying EU Solidarity?

„Ne – nemůžete ničit něco, co neexistuje.“

Celý příspěvek Vladimíra Bartovice v českém jazyce si můžete přečíst zde.

#Carnegie #Střední Evropa #solidarita

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematikyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org