EU MONITOR | Saturday Energy Talks of the Czech EU Council Presidency: What’s Next?

Helena Truchlá, ředitelka Českých zájmů v EU a Michal Hrubý, naše výzkumný pracovník, napsali EU monitor "Saturday Energy Talks of the Czech EU Council Presidency: What’s Next?", ve kterém probírají současnou energetickou krizi, která probíhá během českého předsednictví.

Show more PDF

EU MONITOR | The future shift of energy policies in the European Union

In her EU Monitor, Zsanett Gréta Papp discusses the current energy situation in the EU Member States. Where to look for a replacement for gas from Russia? And how will this decision affect the EU's green policy agenda?

Show more PDF

EU MONITOR | The future shift of energy policies in the European Union

Zsanett Gréta Papp se ve svém EU Monitoru zabývá současnou energetickou situací v členských státech EU. Kde hledat náhradu za plyn z Ruska? A jak toto rozhodnutí ovlivní plán zelené politiky celé EU?

Show more PDF

EU MONITOR | From boom to bust: How uncoordinated policies halted solar power deployment in Czechia

In his EU Monitor, Jonathan Lyons writes about the future of solar energy in the Czech Republic. "Harnessing the full potential of solar energy will not only help to meet the EU's decarbonisation targets, but also boost energy security and create local jobs. The potential for solar energy in the Czech Republic is considerable, up to 12 GW," writes Lyons.

Show more PDF

EU MONITOR | Od boomu ke krachu: Jak nekoordinované politiky zastavily zavádění solární energie v Česku

Jonathan Lyons ve svém EU Monitoru píše o budoucnosti solární energie v České republice. "Využití plného potenciálu solární energie pomůže nejen splnit cíle EU v oblasti dekarbonizace, ale také podpoří energetickou bezpečnost a vytvoří místní pracovní místa. Potenciál solární energie v České republice je značný, až 12 GW", píše Lyons.

Show more PDF

TN Live: PM Fiala at the leaders' meeting in Albania

The head of our Brussels office, Žiga Faktor, appeared on TN Live to comment on the EU-Western Balkans Summit.

Show more

BLOG | How do Czech and Slovak governmental parties perceive the EU's green deal? Online monitoring of Facebook posts

Tatiana Mindeková, our project manager and junior researcher, wrote a blog named “How do Czech and Slovak governmental parties perceive the EU Green Deal? Online monitoring of Facebook posts”. In this blog, Tatiana analysed approaches of Czech and Slovak parliamentary parties to the European Green Deal and identified whether the parties and their representatives are supportive or critical towards it.

Show more PDF

BLOG | How do Czech and Slovak governmental parties perceive the EU's green deal? Online monitoring of Facebook posts

Tatiana Mindeková, naše projektová manažerka a juniorní výzkumná pracovnice, napsala blog na téma: Jak vnímají české a slovenské vládní strany zelenou dohodu EU? Online monitoring facebookových příspěvků. V tomto blogu Tatiana zanalyzovala přístupy českých a slovenských vlád k Zelené dohodě a identifikovala, zda jsou vládní postoje k dohodě kritické, anebo jí podporují.

Show more PDF

European Green Deal: Mapping Perceptions in Central and Eastern Europe

EUROPEUM is one of the partners of the project led by The International Republican Institute (IRI) under the Beacon project, which aims to monitor how the European Green Deal is perceived in Poland, Czech Republic, Slovakia, Romania and Bulgaria.

Show more

Evropská zelená dohoda: mapování vnímání ve střední a východní Evropě

EUROPEUM je jedním z partnerů projektu vedeného The International Republican Institute (IRI) v rámci Beacon project, jehož cílem je sledovat, jak je Evropská zelená dohoda vnímána v Polsku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku a Bulharsku.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org