iDNES: Major reform of emission allowances coming, will make fuel and coal more expensive

Against all odds, the EU is sticking to its goal of becoming climate neutral by 2050. The next step is a major reform of emission allowances, tentatively agreed by EU Council and European Parliament negotiators just before Christmas. Emissions trading (ETS) will also apply to buildings and road transport from 2027. Our Senior Researcher Kateřina Davidová commented on this issue for iDNES.

Show more

REPORT: Decarbonisation as a Cure for Energy Poverty: What next for the Social Climate Fund

Our research assistant Jonathan Lyons wrote a report from a roundtable titled Decarbonisation as a Cure for Energy Poverty: What next for the Social Climate Fund. It was the 2nd roundtable on the topic of the extended EU carbon markets, this time from the social and just transition viewpoint.

Show more PDF

REPORT: Decarbonisation as a Cure for Energy Poverty: What next for the Social Climate Fund

Náš výzkumný asistent Jonathan Lyons napsal zprávu z kulatého stolu s názvem Decarbonisation as a Cure for Energy Poverty: What next for the Social Climate Fund. Jednalo se o 2. kulatý stůl na téma rozšířených trhů s uhlíkem v EU, tentokrát z pohledu sociálního a spravedlivého přechodu.

Show more PDF

INVITATION: Decarbonisation as a cure for energy poverty: What next for the Social Climate Fund

We would like to invite you to a roundtable discussion on "Decarbonisation as a cure for energy poverty: What next for the Social Climate Fund" on 25th October 2022, 13:30 - 15:00, online on Zoom. The event is organised by the Centre for Transport and Energy and EUROPEUM Institute for European Policy.

Show more

POZVÁNKA: Decarbonisation as a cure for energy poverty: What next for the Social Climate Fund

Rádi bychom Vás pozvali ke kulatému stolu na téma " Decarbonisation as a cure for energy poverty: What next for the Social Climate Fund", který se bude konat 25th October 2022, 13:30 – 15:00, online on Zoom. Organizátory události jsou Centrum pro dopravu a energetiku a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Show more

INVITATION: Fair and sustainable future of transport and buildings: Outlook for the Czech Presidency

We would like to invite you to a roundtable on "Fair and sustainable future of transport and buildings: Outlook for the Czech Presidency" on 24 May 2022 at 2 pm via the ZOOM platform. The event is organised by Centre for Transport and Energy and EUROPEUM Institute for European Policy.

Show more

Policy Paper: The Future of Energy Poverty: Will the Social Climate Fund be enough for a Just Transition?

Our researcher Katharine Klačanský wrote a policy paper on "The Future of Energy Poverty: Will the Social Climate Fund be enough for a just transition?" in which she mentions, for example, that a just transition to a green economy is one that leaves no one behind.

Show more PDF

Policy Paper: The Future of Energy Poverty: Will the Social Climate Fund be enough for a Just Transition?

Naše výzkumná pracovnice Katharine Klačanský napsala policy paper na téma "Budoucnost energetické chudoby: Bude Sociální klimatický fond stačit pro spravedlivý přechod?" ve kterém zmiňuje například, že spravedlivý přechod k zelené ekonomice je takový, který nikoho nenechá pozadu.

Show more PDF

Decarbonization of the Czech automotive industry

After the successful delivery of last year’s project focused on the decarbonization of the Czech automotive industry, the climate team of EUROPEUM Institute for European Policy leads its second round. This time, the project aims to use already acquired knowledge, contacts and resources to help create a conducive environment for discussion between the representatives of the industry and the public sector. It will also contribute to our understanding of the decarbonization pathways through evidence-based research. Lastly, the project aims to raise social awareness about the challenges and opportunities presented by the transition of the automotive industry by organizing events and media briefings. This year’s project will be shaped by the Czech Presidency of the European Council in the second half of the year.

Show more

Dekarbonizace českého automobilového průmyslu

Po úspěšné realizaci loňského projektu zaměřeného na dekarbonizaci českého automobilového průmyslu spustil klimatický tým Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM jeho druhý ročník. Tentokrát je cílem projektu využít již získané znalosti, kontakty a zdroje k vytvoření příznivého prostředí pro diskusi mezi zástupci průmyslu a veřejného sektoru a rozšířit porozumění dekarbonizaci prostřednictvím empirického výzkumu. V neposlední řadě si projekt klade za cíl zvýšit společenské povědomí o výzvách a příležitostech plynoucích z transformace automobilového průmyslu prostřednictvím akcí a mediálních briefingů. Letošní projekt se bude navíc soustředit i na české předsednictví v Radě EU v druhé polovině roku.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org