EUROPEUM se připojuje k otevřenému dopisu na podporu Alexeje Navalného

Ředitel institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vladimír Bartovic spolu se zástupci s Amnesty International a Asociace pro mezinárodní otázky podepsal otevřený dopis adresovaný nejen představitelům Ruska, ale také českému ministrovi zahraničí Jakubu Kulhánkovi a premiérovi Andreji Babišovi.

Show more

Info.cz: The higher climate goal of the EU has approached, the Czech Republic will no longer block it

Our researcher Kateřina Davidová recently published an article on news portal Info.cz which deals with the topic of decreasing European emissions. The author responds to the unexpected turn of Prime Minister Andrej Babiš in the issue of reducing greenhouse gas emissions and his support for the European goal.

Show more

Info.cz: Vyšší klimatický cíl EU se přiblížil, Česká republika už ho nebude blokovat

Naše výzkumná pracovnice Kateřina Davidová na zpravodajském portálu Info.cz nedávno publikovala článek zabývající se snížováním evropských emisí. Autorka reaguje na nečekaný obrat premiéra Andreje Babiše v problematice snižování emisí skleníkových plynů a jeho podporu evropského cíle.

Show more

Vít Havelka: Response to Lenka Zlámalová's article "Under Andrej Babiš, the Czech Republic becomes an EU financier for the first time"

Our research fellow Vít Havelka is the author of the text responding to Lenka Zlámalová's article published on the Echo Prime platform. It deals with the topic of the status of the Czech Republic within the issue of net payers / net beneficiaries.

Show more PDF

Vít Havelka: Odpověď na článek Lenky Zlámalové „Pod Andrejem Babišem se z Česka poprvé stává financiér EU“

Náš výzkumník Vít Havelka je autorem textu, kterým reaguje na článek Lenky Zlámalové z platformy Echo Prime. Týká se statusu České republiky v rámci otázky čistých plátců/příjemců v rozpočtu Evropské unie. Celý text si můžete přečíst níže či skrze PDF tlačítko na pravé straně.

Show more PDF

E15: Voting on Babiš: The Czech state is also in conflict of interest when it defends the prime minister, says a political scientist

Our director Vladimír Bartovic commented on the European Parliament's vote on the conflict of interests of Prime Minister Andrej Babiš for the E15 daily.

Show more

E15: Hlasování o Babišovi: Ve střetu zájmů je i český stát, když premiéra brání, míní politolog

Náš ředitel Vladimír Bartovic komentoval pro deník E15 hlasování Evropského parlamentu o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše.

Show more

Opinion: Prime Minister wants more from EU rescue package. That could me more expensive for us

Vít Havelka wrote a commentary about the demands of Prime MInister Andrej Babiš before Friday's (19 June) European Council meeting.

Show more

Komentář: Premiér chce více ze záchranného balíku EU. To se nám může prodražit

Vít Havelka napsal komentář o požadavcích premiéra Andreje Babiše před pátečním (19.6.) jednání Evropské rady.

Show more

Hospodářské noviny: Babiš sticks with Orbán. V4 does not agree on the distribution of European trillions, the solution will be sought in Lednice

Vít Havelka commented for Hospodářské noviny on the meeting of the Prime Ministers of the Visegrad Group countries due to the rescue package of the European Union.

Show more