E15: Voting on Babiš: The Czech state is also in conflict of interest when it defends the prime minister, says a political scientist

Our director Vladimír Bartovic commented on the European Parliament's vote on the conflict of interests of Prime Minister Andrej Babiš for the E15 daily.

Show more

E15: Hlasování o Babišovi: Ve střetu zájmů je i český stát, když premiéra brání, míní politolog

Náš ředitel Vladimír Bartovic komentoval pro deník E15 hlasování Evropského parlamentu o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše.

Show more

Opinion: Prime Minister wants more from EU rescue package. That could me more expensive for us

Vít Havelka wrote a commentary about the demands of Prime MInister Andrej Babiš before Friday's (19 June) European Council meeting.

Show more

Komentář: Premiér chce více ze záchranného balíku EU. To se nám může prodražit

Vít Havelka napsal komentář o požadavcích premiéra Andreje Babiše před pátečním (19.6.) jednání Evropské rady.

Show more

Hospodářské noviny: Babiš sticks with Orbán. V4 does not agree on the distribution of European trillions, the solution will be sought in Lednice

Vít Havelka commented for Hospodářské noviny on the meeting of the Prime Ministers of the Visegrad Group countries due to the rescue package of the European Union.

Show more

Hospodářské noviny: Babiš drží s Orbánem. V4 se neshodne ohledně rozdělení evropských bilionů, řešení bude hledat v Lednici

Vít Havelka komentoval pro Hospodářské noviny schůzku premiérů zemí Visegrádské skupiny kvůli záchrannému balíčku Evropské unie.

Show more

Český rozhlas plus: Does the European Commission want from us to vouch for the loans to the countries, which were irresponsible?

Our Vít Havelka for Český rozhlas plus talked about the negativa stance of Prime Minister Andrejš Babiš towards the European union's recovery budget.

Show more

Český rozhlas plus: Chce po nás Evropská komise, abychom se zaručili za půjčky zemím, které byly neodpovědné?

Náš Vít Havelka pro Český rozhlas plus komentoval postoj premiéra Andreje Babiše k finanční plán Evropské unie na obnovu evropské ekonomiky.

Show more

Deník N: The Czech Republic will get hundreds of billions, won't be even possible to exhaust everything, Jourová praise the EU budget. Babiš doesn't like it

Our Vít Havelka for Deník N on the negative stance of the Prime Minister Andrej Babiš towards the new EU budget of 750 billion euro.

Show more

Deník N: Česko dostane stovky miliard, ani je nezvládne vyčerpat, chválí unijní rozpočet Jourová. Babišovi se návrh nelíbí

Náš Vít Havelka pro Deník N komentuje postoj českého premiéra Andreje Babiše k novému návrhu rozpočtu v rekordní výši 750 miliard eur.

Show more