INVITATION: Café Evropa online: The EU as a brand - how to communicate on European issues?

EUROPEUM Institute for European Policy cordially invites you to another debate from the Café Evropa series which will take place on Monday, December 7 from 5.00 PM online on Facebook. Our guests will discuss the issue of how to discuss and popularize EU topics.

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa online: EU jako značka – jak komunikovat o evropských tématech?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM vás srdečně zve na další debatu ze série Café Evropa, ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlamentu. Debata se uskuteční v pondělí 7. prosince od 17 hodin online na Facebooku. Naši hosté budou diskutovat o tom, jak diskutovat a popularizovat témata EU.

Show more

INVITATION: Transatlantic relations - what is their future after the US elections?

EUROPEUM Institute for European Policy cordially invites you to another debate from the Café Evropa series which will take place on Tuesday 24 November from 5.00 PM online on Facebook. Our guests will discuss the issue of the future of transatlantic relations.

Show more PDF

POZVÁNKA: Transatlantické vztahy – jaká je jejich budoucnost po volbách v USA?

Zveme Vás na další diskuzi v rámci formátu debat Café Evropa, kterou pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Debata se bude konat v úterý 24. listopadu v 17 hodin online na našem Facebooku.

Show more PDF

INVITATION: "Café Evropa online: Single-use Plastics - What to do and how to avoid them?"

EUROPEUM Institute for European Policy cordially invites you to another debate from the Café Evropa series, which will take place on Thursday 12 November from 5.30 PM online on Facebook. Our guests will discuss the issue of single-use plastics.

Show more

POZVÁNKA: "Café Evropa online: Jednorázové plasty – co s nimi a jak je omezit?"

Zveme Vás na další diskuzi v rámci formátu debat Café Evropa, kterou pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR, Zastoupení Evropské komise na Slovensku, Kancelář Evropského parlamentu v ČR a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Europe Direct Česká republika, Eurocentrum Praha a Café Európa SR. Debata se bude konat ve čtvrtek 12. listopadu v 17:30 online na našem Facebooku.

Show more

INVITATION: Café Evropa online: New EU migration and asylum policy - will Europe agree on a common migration management?

EUROPEUM Institute for European Policy cordially invites you to another debate from the Café Evropa series, which will take place on Wednesday 4 November from 5:30 PM online on Facebook.

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa online: Nová migrační a azylová politika EU - najde Evropa shodu na společném řízení migrace?

Zveme Vás na další diskuzi v rámci formátu debat Café Evropa, kterou pořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlametu. Debata se bude konat 4. listopadu v 17:30 online na facebooku.

Show more

INVITATION: Café Evropa online: EU's reaction to the latest international issues - how will Europe stand up to the current geopolitical challenges?

EUROPEUM Institute for European Policy cordially invites you to another debate from the Café Evropa series, which will take place on Monday 26 October from 6 PM online on Facebook.

Show more

POZVÁNKA: Café Evropa online: Reakce EU na aktuální mezinárodní dění – jak Evropa obstojí před současnými geopolitickými výzvami?

Zveme Vás na další diskuzi v rámci formátu debat Café Evropa, kterou pořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlametu. Debata se bude konat 26. října v 18:00 online na facebooku.

Show more