E15 | Frost, rats and a gloomy mood. Ukrainians prepare for a hard winter on the battlefield

Danielle Piatkiewicz, Research Fellow at EUROPEUM, comments in a new article on the ongoing winter phase of the war in Ukraine.

Show more

ČT1 | Minister of Defence and leaving the UN

Czech Defence Minister Jana Černochová has called on social media for the country to withdraw from the UN. The reason was a resolution concerning Israel and Palestine. Her statement did not go unnoticed by the world media and diplomats. Viktor Daněk, deputy director of the Europeum Institute, commented on the topic for ČT1's 168 hodin programme.

Show more

BLOG | Injecting the objectives of the European Green Deal into the EU’s Arctic strategy

As noted in previous posts, the Arctic has received considerable attention in the past decade due to climate change, economic opportunities, and the growing military presence in the region. As a result of this trend, shifts in Arctic security dynamics are occurring. What is the future role of the EU in this changing geopolitical environment? Zsanett Gréta Papp asks this question in her blog.

Show more PDF

BLOG | Injecting the objectives of the European Green Deal into the EU’s Arctic strategy

Jak bylo uvedeno v předchozích příspěvcích, Arktidě byla v posledním desetiletí věnována značná pozornost v souvislosti se změnou klimatu, ekonomickými příležitostmi a rostoucí vojenskou přítomností v regionu. V důsledku této tendence dochází k posunům v arktické bezpečnostní dynamice. Jaká je budoucí role EU v tomto měnícím se geopolitickém prostředí? Na tuto otázku se ptá Zsanett Gréta Papp ve svém blogu.

Show more PDF

INVITATION | CYBERSEC FORUM/EXPO 2023

CYBERSEC FORUM/EXPO 2023 is a key and unique event on cyber security in Europe. Since 2015, CYBERSEC has provided a space for the exchange of views, discussions and presentations on the biggest challenges facing not only society, but also the virtual world. CYBERSEC is not only a FORUM - it is also one of the largest EXPO spaces, which provides an opportunity to develop business contacts for key entrepreneurs from Poland and around the world, as well as a chance to showcase their innovative products and their services.

Show more

POZVÁNKA | CYBERSEC FORUM/EXPO 2023

CYBERSEC FORUM/EXPO 2023 je klíčovou a jedinečnou událostí v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě. Od roku 2015 poskytuje CYBERSEC prostor pro výměnu názorů, diskuse a prezentace o největších výzvách, kterým čelí nejen společnost, ale i virtuální svět. CYBERSEC není jen FÓRUM - je to také jeden z největších prostorů EXPO, který poskytuje příležitost k navázání obchodních kontaktů pro klíčové podnikatele z Polska i celého světa a také možnost prezentovat své inovativní produkty a své služby.

Show more

iDNES.cz: Cheap electromobility has been pushed back by Brussels. Batteries must be eco

Electric cars that do not emit dangerous emissions should slowly replace cars with combustion engines. An environmentally friendly replacement. But what about the production of their batteries? According to the EU, the entire life cycle of these batteries should be environmentally friendly, from production to use to disposal. What measures will be introduced, how will the sale of batteries be regulated and how will this affect their price? Our research fellow Michal Hrubý comments on the topic.

Show more

National Convention on the EU | Recommendation: Strategic Compass

On Wednesday 21 September 2022, the National Convention on the EU took place. The roundtable featured three recommendations, which were formulated by our office and project manager Alexandra Ilkova together with our researcher Danielle Piatkiewicz. The convention produced three recommendations by answering the following questions: How will the implementation of the Strategic Compass contribute to shaping the EU's defence capabilities and how can the EU Strategic Compass and the NATO Strategic Concept make the EU a stronger and more capable guarantor of security? How will the Strategic Compass address current and emerging security threats within the strategic areas of competence? What can CZ PRES achieve in the implementation of the Strategic Compass?

Show more

FLEET | Future Leaders Europe Evening Talks 2023

Registration for the third edition of the FLEET project is open!

Show more

FLEET | Future Leaders Europe Evening Talks 2023

Přihlašování na třetí ročník projektu FLEET je spuštěno!

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org