20 Years of Reuniting Europe’s East and West: Is the EU Ready for Another “Big Bang” Enlargement?

We would like to invite you to a debate on a topic "20 Years of Reuniting Europe’s East and West: Is the EU Ready for Another “Big Bang” Enlargement?" The debate will take place on Thursday, April 4, from 16:00 to 17:15 h at Prague University of Economics and Business.

Show more

ČRo Plus | Vít Havelka comments on STEM survey on European integration

How much people in the Czech Republic trust the European Union and what does this tell us about the mood in society? Why is economic prosperity and security so important to the Czechs? Vít Havelka comments on the STEM sociological survey for Czech Radio Plus.

Show more

INVITATION | Migration and Climate in the Czech Republic after the War

We cordially invite you to the presentation of the results of the public opinion and discussion entitled "Migration and climate in the Czech Republic after the war". The debate and presentation will take place in the premises of PKC (Prague Creative Centre) on Thursday, 13 April, at 14:00.

Show more

Deník N | Ukraine, Moldova and Georgia to the EU?

Last week, the European Union decided to open accession talks with Ukraine and Moldova, while Georgia became a candidate for membership. The countries are embarking on a multi-year journey towards integration, on which many obstacles lie - if only because parts of them are occupied by the Russian Federation. Our senior researcher Jana Juzová commented for Deník N on what awaits these countries, and the whole of the EU-27, in connection with this decision in the coming years.

Show more

Policy Paper | European Union Values and Member States: Crises, Solidarity, and the Role of the Rotating Council Presidency

In order to fight major problems facing the European Union, including the constant accusations of the democratic deficit of the entire integration project, it is necessary to understand the importance of adopting, respecting, and implementing fundamental European values in member states. Writes Dario Čepo in his Policy Paper.

Show more

Libération | Serbia is not making sufficient efforts as a candidate country for EU accession

Although Serbia has been a candidate country for EU accession for eleven years, its efforts are at a standstill. Our researcher Jana Juzová commented on the situation for the French media outlet Libération. In her article, the media outlet also mentioned a policy paper on which Jana Juzová collaborated with Oszkar Roginer, our project manager and researcher.

Show more

Libération | Srbsko nevyvíjí jakožto kandidátská země pro vstup do EU dostatečnou snahu

Srbsko je sice již jedenáct let kandidátskou zemí pro vstup do EU, její snaha je však na bodu mrazu. K situaci se vyjádřila naše výzkumná pracovnice Jana Juzová pro francouzské médium Libération. Ve svém článku médium také zmínilo policy paper, na kterém Jana Juzová spolupracovala s Oszkárem Roginerem, naším projektovým manažerem a výzkumným pracovníkem.

Show more

Op-Ed | The grain dispute is the first sign that Ukraine's EU accession will not be easy. What obstacles await on this path?

The Ukrainian grain situation is making waves in Europe. Deputy Director and Head of the Brussels Office Ziga Faktor wrote an Op-Ed about the impact of the situation on the country's EU accession and how some member states are reacting.

Show more

Analysis | Gradual Integration Process: Towards Restoring Effectiveness And Credibility Of EU Enlargement

Discussions on further changes to the enlargement methodology may reinforce the image of EU membership as a moving target with constantly changing rules, especially as the current methodology has still not been fully applied. Within the framework of the current methodology, the European Commission should develop a new strategy that would specify its approach to the gradual integration of (potential) candidates into the EU and the conditions governing this process. The 2018 Western Balkans Strategy set out initiatives, some of which are still valid today and can serve as the basis for a new enlargement strategy. Writes Jana Juzová, Senior Research Fellow.

Show more PDF

Analýza | Proces postupné integrace: Na cestě k obnovení účinnosti a důvěryhodnosti rozšíření EU

Diskuse o další změně metodiky rozšíření může posílit obraz členství v EU jako pohyblivého cíle s neustále se měnícími pravidly, zejména když současná metodika stále nebyla plně uplatněna. Evropská komise by měla v rámci stávající metodiky vytvořit novou strategii, která by konkrétně specifikovala její přístup k postupné integraci (potenciálních) kandidátů do EU a podmínky, jimiž se tento proces řídí. Strategie pro západní Balkán z roku 2018 stanovila iniciativy, z nichž některé jsou platné i dnes a mohou sloužit jako základ nové strategie rozšíření. Píše Jana Juzová, seniorní výzkumná pracovnice.

Show more PDFEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org