25 years in NATO | Debate: What has membership given to the Czech Republic?

What does NATO membership mean for the Czech Republic? What are the benefits and obligations associated with it? And how do you perceive the North Atlantic Alliance? Come to Ostrava to debate with Petr Luňák, Deputy Head of the NATO Public Diplomacy Branch.

Show more

ČT24 | The European Parliament approved new migration rules

The package consists of ten legislative proposals. Its support was by no means certain, with the fractions counting every vote. What demands does this comprehensive package place on the Member States? And does the package contain mandatory quotas, as the Czech opposition claims? Viktor Daněk, deputy director of the EUROPEUM Institute for European Policy, commented on the approval process of the new legislative package for ČT24.

Show more

ČT24 | Europoslanci schválili nová migrační pravidla

Balíček tvoří hned deset legislativních návrhů. Jeho podpora vůbec nebyla jistá, frakce počítaly každý hlas. V čem bylo jednání důležité? Jaké nároky tento komplexní balíček na státy klade? A obsahuje balíček povinné kvóty, jak tvrdí tuzemská opozice? Průběh a obsah nově schváleného legislativního balíčku pro ČT24 komentoval zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Viktor Daněk.

Show more

TV Nova | Russian Interference in European Elections

Russia has a significant interest in influencing European elections, which raises awareness in the European Parliament. The issue of Russia's interference will also be addressed in the plenary session. Measures such as restricting visits to the Parliament building or holding events on its premises are being considered. Nevertheless, member states still play a crucial role in foreign and security policy of EU, as commented Jonáš Syrovátka, a researcher at the EUROPEUM Institute, for main evening news broadcast on TV Nova.

Show more

TV Nova | Ruské vměšování do eurovoleb

Rusko má enormní zájem ovlivnit evropské volby, což vyvolává zvýšenou pohotovost v Evropském parlamentu. Téma vměšování Ruska se bude projednávat také na plénu. Zvažují se opatření jako omezení přijímání návštěv do budovy Parlamentu nebo konání akcí na jeho půdě. Nicméně, členské státy stále hrají klíčovou roli v zahraniční a bezpečnostní politice Unie, jak komentoval pro Televizní noviny na TV Nova Jonáš Syrovátka, výzkumník Institutu EUROPEUM.

Show more

TV Nova | Despite the Green Deal, the Czech Republic still faces issues with excessive emissions

The Czech Republic ranks among countries with highest emissions, with industrial and domestic heating being the main source. From 2027 onwards, new measures will be implemented, affecting households and automobiles, as part of the European commitment to the Green Deal for Europe. One of these measures is, for example, the second version of emission permits. Research associate from the EUROPEUM Institute, Rebeka Hengalová, discussed this system on the main broadcast news on TV Nova.

Show more

Policy Paper | Securing Europe’s Lithium Future: The Cinovec project and sustainable lithium mining

The EU's proactive stance, introduced in the Critical Raw Material Strategy and later Critical Raw Materials Act (CRMA), drives the EU approach to secure the supply of European/domestic critical raw materials for EV battery production. The Cinovec project has a large economic potential as it enhances the ability to secure domestic and regional supply of lithium, which is otherwise very geographically concentrated outside of Europe. Europe relies on a handful of countries, particularly China, for the import of lithium for the production of EV batteries.

Show more

Policy paper | Zajištění lithiové budoucnosti Evropy: Projekt Cinovec a udržitelná těžba lithia

Proaktivní postoj EU, který představila ve strategii pro kritické suroviny a později v aktu o kritických surovinách (Critical Raw Materials Act - CRMA), je hnací silou přístupu Unie k zajištění dodávek těchto surovin pro výrobu baterií pro elektromobily. Projekt Cínovec má v Česku velký ekonomický potenciál, protože zvyšuje schopnost zajistit domácí a regionální dodávky lithia, které jsou jinak geograficky koncentrované mimo Evropu. Ta je na dovozu lithia pro výrobu baterií pro elektromobily závislá na několika málo zemích, zejména na Číně.

Show more

TN.cz | Two months until the European Parliament elections

The remaining two months until the European Parliament elections in June represent a crucial period for political debate and public discussion. What kind of issues will resonate across Europe? And can we expect a strengthening of nationalist parties? EUROPEUM Institute analyst Vít Havelka commented on the upcoming elections for TN.cz.

Show more

TN.cz | Dva měsíce do voleb do Evropského parlamentu

Zbývající dva měsíce do červnových voleb do Evropského parlamentu představují klíčové období pro politickou debatu a veřejné diskuse. Jaká témata budou rezonovat napříč celou Evropou? A dá se očekávat posílení nacionalistických stran? Blížící se volby komentoval pro TN.cz analytik Institutu EUROPEUM Vít Havelka.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org