Seznam Zprávy | People experience multi-crisis, success of the far right could be greater

Despite the rise in support for the far right in most countries, the direction of the EU will not fundamentally change. The People's Party maintains its position as the strongest faction and gains support from centrist parties. The victory of the extreme right in the elections signals the strengthening of conservative and populist parties. However, it is expected that key issues such as the environment and migration will remain on the agenda. The election result does not signify a radical change but serves as a signal to focus on voters favoring conservative and far-right parties. Martin Vokálek, Executive Director of EUROPEUM Institute, commented on the results for Seznam Zprávy.

Show more

Seznam Zprávy | Lidé zažívají multikrizi, úspěch krajní pravice by mohl být větší

I přes nárůst podpory krajní pravice ve většině zemí se směřování EU nezásadně měnit nebude. Lidovci si udržují pozici nejsilnější frakce a získají podporu od středových stran. Vítězství extrémní pravice ve volbách signalizuje posílení konzervativních a populistických stran. Přesto se očekává, že hlavní témata jako životní prostředí a migrace zůstanou na pořadu dne. Výsledek voleb neznamená radikální změnu, ale je signálem k zaměření se na voliče preferující konzervativní a krajně pravicové strany. Martin Vokálek, výkonný ředitel Institutu EUROPEUM, komentoval výsledky eurovoleb pro Seznam Zprávy.

Show more

Novinky.cz | How to Interpret results of the European Elections

The ANO movement won the European elections, while the Spolu coalition took second place. The biggest individual winner was Filip Turek. In other European countries, the most resonant event was the significant defeat of French President Emmanuel Macron, who subsequently announced early elections. Viktor Daněk, Deputy Director of EUROPEUM Institute, analyzed the European elections in the Novinky Express program.

Show more

Novinky.cz | Jak číst výsledky eurovoleb

Hnutí ANO zvítězilo v eurovolbách, zatímco koalice Spolu obsadila druhé místo. Největším individuálním vítězem se stal Filip Turek. V ostatních evropských zemích nejvíce rezonuje výrazná porážka francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který následně vyhlásil předčasné volby. Evropské volby analyzoval v pořadu Express Novinek Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Show more

CNN Prima News | The European Army and the position of the Defense Commissioner

The next European Commission should have a new Commissioner for Defense. There is speculation that this position could go to the Czech Republic. However, some European politicians, such as French President Emmanuel Macron, are calling directly for the creation of European army. But what are the pitfalls of the project? Vít Havelka, a research fellow at EUROPEUM Institute, talked about the usefulness and possibilities for CNN Prima News.

Show more

CNN Prima News | Jednotná evropská armáda a pozice komisaře pro obranu

Příští Evropská komise by měla mít nový post komisaře pro obranu. Spekuluje se o tom, že by tato pozice mohla připadnout Česku. Někteří evropští politici, jako například francouzský prezident Emmanuel Macron, však volají přímo po vytvoření společné evropské armády. Jaká úskalí ale projekt má? O jeho užitečnosti a možnostech mluvil pro CNN Prima News Vít Havelka, výzkumný pracovník Institutu EUROPEUM.

Show more

Seznam Zprávy | Europe is buying more and more Russian liquefied natural gas

French President Emmanuel Macron is talking about sending troops to Ukraine, but his country has already sent 600 million euros to Russia for liquefied gas this year. And the country is not alone in this. What do Martin Vokálek and Vít Havelka from the EUROPEUM Institute for European Policy say about this?

Show more

Seznam Zprávy | Evropa kupuje pořád víc ruského zkapalněného plynu

Francouzský prezident Emmanuel Macron sice mluví o vyslání vojáků na Ukrajinu, jeho země ale letos poslala Rusku už 600 milionů eur za zkapalněný plyn. A není v tom sama. Co na to říkají Martin Vokálek a Vít Havelka z Institutu pro Evropskou poliitku EUROPEUM?

Show more

TV Nova | Emmanuel Macron's turnaround: taking a swipe at the Kremlin and not ruling out the deployment of troops in Ukraine

Is Emmanuel Macron becoming a watchdog in relation to Russia? Will his statements be backed up by his actions? Martin Vokálek, Executive Director of the EUROPEUM Institute for European Policy, commented for TV Nova on the evolution of positions towards Ukraine from president Emmanuel Macron.

Show more

TV Nova | Obrat Emmanuela Macrona: opřel se do Kremlu, nevyloučil ani nasazení pozemních jednotek na Ukrajině

Stává se Emmanuel Macron jestřábem ve vztahu k Rusku? Budou jeho prohlášení podpořena i činy? Vývoj pozic a postojů Francie i prezidenta Emmanuela Macrona komentoval pro TV Nova výkonný ředitel Institutu pro Evropskou politiku EUROPEUM Martin Vokálek.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org