ČT24 | The balance of power in the newly elected European Parliament

The European Parliament has many negotiations ahead of it, be it the distribution of political parties in the political groups, the filling of key positions or the names of the new European Commissioners. What is the most interesting thing to watch on the European stage right now? What other moments will now influence the development of European politics? Vít Havelka, research fellow at EUROPEUM Institute, comments for ČT24.

Show more

ČT24 | Rozložení sil v nově zvoleném Evropském parlamentu

Evropský parlament čekají mnohá jednání, ať už jde o rozložení politických stran ve frakcích, obsazení klíčových pozic či jména nových eurokomisařů a eurokomisařek. Co je nyní nejzajímavější sledovat? Jaké další momenty budou teď ovlivňovat vývoj evropské politiky? Pro ČT24 komentuje Vít Havelka, výzkumný pracovník Institutu EUROPEUM.

Show more

TV ZAK | The Euro elections are over. Experts commented on the results during the night at the European House

The interests of the Czech Republic will be represented for the next 5 years by 21 newly elected MEPs. Experts commented on the interim results of the elections during the night from Sunday to Monday at the European House on Národní třída in Prague. The election night also included a panel discussion during which the performance of the European Parliament was evaluated. Martin Vokálek, Executive Director of EUROPEUM Institute, outlined the challenges that await the new one for regional TV ZAK.

Show more

TV ZAK | Eurovolby skončily. Jejich výsledky komentovali během noci experti v Evropském domě

Zájmy ČR bude dalších 5 let hájit 21 nově zvolených europoslanců. Průběžné výsledky voleb komentovali během noci z neděle na pondělí experti v Evropském domě na Národní třídě v Praze. Součástí volební noci byla také panelová diskuze během níž se hodnotila dosavadní činnost Evropského parlamentu. Výzvy, které čekají ten nový, přiblížil pro regionální TV ZAK Martin Vokálek, výkonný ředitel Institutu EUROPEUM.

Show more

RTVS | Elections show Europeans' new priorities

After the European Parliament elections, the two largest factions retained their positions. However, far right parties has made gains at the expense of the Liberals and Greens. It was significant in France, Germany, Austria and other Member States. Why more and more young people vote for them? Will the right-wing groups in the EP join forces? And how can they influence migration policy, support for Ukraine or the Green Deal? For RTVS programme Z prvej ruky comments Žiga Faktor, deputy director and head of the EUROPEUM Institute's Brussels office.

Show more

RTVS | Volby ukázaly nové priority Evropanů

Po volbách do Evropského parlamentu si pozici sice udržely dvě největší frakce. Na úkor liberálů a zelených však zaznamenala úspěchy krajní pravice. Výrazně si polepšila ve Francii, Německu, Rakousku i dalších členských státech. Proč se k ní přiklání čím dál tím více mladých? A spojí pravicové uskupení v EP síly? Jak mohou ovlivnit migrační politiku, podporu Ukrajiny či Green Deal? Pro pořad Z Prvej ruky RTVS odpovídal Žiga Faktor, zástupce ředitele a vedoucí bruselské kanceláře Institutu EUROPEUM.

Show more

ČT24 | Czechs voted for the European Parliament. How was the campaign?

For the fifth time Czech voters choose their representatives to the European Parliament. Almost 700 candidates competed for 21 seats. What did they offer and what was the campaign like? Viktor Daněk, deputy director of EUROPEUM Institute for European Policy, comments for Czech Television's investigative programme 168 hodin.

Show more

ČT24 | Češi volili do europarlamentu. Jaká byla kampaň?

Češi už popáté vybírali zástupce do Evropského parlamentu. O 21 českých křesel usilovalo skoro 700 kandidátů. Co nabízeli a jaká byla kampaň? Pro pořad 168 hodin České televize komentuje Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Show more

168 hodin | Who is the surprise of the European election?

Filip Turek, originally an outsider, pulled the Přísaha and Motorists coalition into third place and gained more than ten percent of the vote. He bet on a ban on internal combustion engines and social networks. How realistic are his election promises? Who did he take votes from and who helped him? Filip Křenek, Project Coordinator and Analyst at EUROPEUM Institute, commented on the topic for Czech Television's investigative programme 168 hodin.

Show more

168 hodin | Kdo je skokan eurovoleb?

Filip Turek, původně outsider, vytáhl koalici Přísahy a Motoristů na třetí místo a více než deset procent hlasů. Vsadil na sociální sítě a jednoduché sdělení - zákaz spalovacích motorů. Jak reálné jsou jeho předvolební sliby? Komu vzal hlasy a kdo mu nejvíce pomohl? Pro pořad 168 hodin České televize komentuje Filip Křenek, projektový koordinátor a analytik Institutu EUROPEUM.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org