EuropaSecura 2022: a look back at the 15th edition of the competition for high school students on European defence and security

The national EuropaSecura competition for high school students on European defence and security, organised with Czech Army and the Ministry of Defence, has successfully completed its 15th year and selected winners who will travel to Brussels. Take a look at what the competition entails and what it looks like at the national final at the military base in Brdy. The students experienced how diplomatic negotiations within the EU and NATO take place and how crisis situations are handled within the EU.

Show more

EuropaSecura 2022 | Ohlédnutí za 15. ročníkem soutěže pro středoškoláky o evropské obraně a bezpečnosti. Vítěze Brusel přivítá v prosinci

Celostátní soutěž EuropaSecura pro středoškoláky o evropské obraně a bezpečnosti, kterou organizujeme za pomoci Armády ČR a Ministerstva obrany, má úspěšně za sebou již 15. ročník a vybrané vítěze, kteří pojedou do Bruselu na začátku prosince. Podívejte se, co soutěž obnáší a jak to vypadá na celostátním finále na vojenské základně v Brdech. Studenti zažili, jak probíhají diplomatická jednání v rámci EU a NATO a jak se řeší krizové situace v rámci EU.

Show more

MINISTRY OF DEFENCE: The 15th edition of the EuropaSecura competition already has its winners

On Friday 10 June, the EuropaSecura competition culminated and the students from the teams that placed in the top three positions can look forward to a three-day trip to Brussels. "This is a competition for high school students interested in international politics, current affairs and security policy. But it is not only about knowledge, it is unique in the Europe thanks to the practical part," explained the main coordinator of the project Martin Vokálek, deputy director of the EUROPEUM Institute for European Policy.

Show more

MINISTERSTVO OBRANY: 15. ročník soutěže EuropaSecura už má své vítěze

V pátek 10. června vyvrcholila soutěž EuropaSecura a studenti z družstev, která se umístila na prvních třech příčkách, se mohou těšit na třídenní zájezd do Bruselu. „Jedná se o soutěž pro studenty středních škol, kteří se zajímají o mezinárodní politiku, aktuální dění i bezpečnostní politiku. Není ale jen o vědomostech, unikátní v rámci celé Evropy je především díky praktické části,“ objasnil hlavní koordinátor projektu Martin Vokálek, zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Show more

Ministry of Defense: EuropaSecura 2021 has its winners

On Friday, June 11, the national round of the EuropaSecura competition for high schoolers, which our institute co-organized with the Czech Army and the Ministry of Defense, ended. 42 students in the competition measured their knowledge of international and security policy and overcame obstacles in the field. The first three teams won a three-day trip to Brussels.

Show more

Ministerstvo obrany: EuropaSecura 2021 má své vítěze

V pátek 11. června skončilo celostátní kolo soutěže pro středoškoláky EuropaSecura, které náš institut spoluorganizoval s Armádou ČR a Ministerstvem obrany. 42 studentů v soutěži poměřovalo své znalosti mezinárodní a bezpečnostní politiky a zdolávalo překážky v terénu. První tři týmy vyhrály třídenní cestu do Bruselu.

Show more

Příbramský deník: EuropaSecura national round in Brdy. The students reached the bottom of their strength

Last week, a national round of the EuropaSecura high school competition took place in Brdy in cooperation with the Czech Army and the Ministry of Defense. Martin Vokálek, Deputy Director of our Institute, commented on the event in an article in the Příbramský deník.

Show more

Příbramský deník: Celostátní kolo EuropaSecura v Brdech. Studenti si sáhli na dno svých sil

Minulý týden se uskutečnilo celostátní kolo soutěže pro středoškoláky EuropaSecura v Brdech ve spolupráci s Armádou ČR a Ministerstvem obrany. V článku Příbramského deníku se k události vyjádřil i zástupce ředitele našeho institutu Martin Vokálek.

Show more

Newsletter DEMAS 1/2019

Take a look at what’s new in the field of non-profit organizations gathered under DEMAS association.

Show more PDF

Zpravodaj DEMAS 1/2019

Prohlédněte si, co je nového na poli neziskových organizací sdružujících se pod asociací DEMAS.

Show more PDFEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org