INVITATION | Shaping our Digital Future: Tackling Disinformation in the EU, case of Central and Eastern Europe

We cordially invite you to the conference entitled Shaping our Digital Future: Tackling Disinformation in the EU, case of Central and Eastern Europe. The conference will take place on Monday 27 March from 16:30 to 18:45 at the Thon Hotel EU, Rue de la Loi 75 1000 Brussels.

Show more

BLOG | European Media Freedom Act on the case of Slovenia: Has Slovenia overtaken the European Commission with its new law?

In September 2022, the European Commission put forward a proposal for a new media regulator - the European Media Freedom Act. Slovenia is one of the most struggling EU countries in terms of media freedom and independence. In the summer of 2020, the Janša government proposed a media-focused law that would increase the state's influence over Slovenia's national press agency and limit its funding of the public broadcaster RTV. Has Slovenia's new law put the European Commission ahead of the game? That is what our intern Klára Landová discusses in her blog.

Show more

BLOG | European Media Freedom Act on the case of Slovenia: Has Slovenia overtaken the European Commission with its new law?

V září roku 2022 předložila Evropská komise návrh nového regulátoru médií - Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků. Slovinsko je jednou ze zemí EU, která nejvíce bojuje se svobodu v médiích a jejich nezávislosti. V létě 2020 navrhla Janšova vláda zákon zaměřený na média, který by měl zvýšit vliv státu na slovinskou národní tiskovou agenturu a omezit její činnost financování veřejnoprávní televize RTV. Předběhlo Slovinsko svým novým zákonem Evropskou komisi? Tím se ve svém blogu zabývá naše stážistka Klára Landová.

Show more

Blog | European Media Freedom Act

In her blog, our intern Leonor Tavares focuses on the new European media freedom act. Independent media as a means of freedom of expression is under threat in some EU member states and is being used for political propaganda or is being shut down altogether. The new law should ensure that public service media provide a plurality of information in an impartial manner, while regulating their funding and the acquisition and protection of journalistic sources.

Show more PDF

INVITATION | Serbia’s EU integration process: A long and rocky road

We would like to invite you for a public discussion and screening of a documentary on Serbia’s EU integration process. The debate will take place on Monday 19 December, 15:30 - 17:30; at Impact Hub D10 in Prague.

Show more

Visegrad Insight Podcast: Are Czechs or Slovaks Downplaying the V4 Presidency?

Our Senior Research Fellow Jana Juzová was a guest on a podcast hosted by Visegrad Insight, where she discusses the launch of the Czech EU Presidency and the Slovak Presidency of the Visegrad Group.

Show more

INVITATION: Protection of information space, free media and their role in strengthening the rule of law

We would like to invite you to a conference on the protection of information space, free media and their role in strengthening the rule of law, which will take place on 3 June at 13:45 at the European House in Prague.

Show more

POZVÁNKA: Ochrana informačního prostoru, svobodná média a jejich role v posilování právního státu

Zveme Vás na konferenci na téma Ochrana informačního prostoru, svobodná média a jejich role v posilování právního státu, která se bude konat 3. června od 13:45 v Evropském domě v Praze. Konference nabídne dva samostatné bloky.

Show more

Impacts of the Covid pandemic on the democracies of EU countries

Christian Kvorning Lassen from the Institute for European Policy EUROPEUM together with Jan Kovář from the Institute of International Relations wrote a comment "Disastrous pandemic management puts the Czech Republic at a critical democratic juncture" for the EPIN Report on the impact of the COVID pandemic on EU democracies.

Show more

Dopady Covid pandemie na demokracie zemí EU

Christian Kvorning Lassen z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM spolu s Janem Kovářem z Ústavu mezinárodních vztahů napsali komentář "Disastrous pandemic management puts the Czech Republic at a critical democratic juncture" pro publikaci EPIN Report, která se věnuje dopadu COVID pandemie na demokracie zemí EU.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org