Policy Brief: New Resources of the EU Budget

Our researcher Vít Havelka, in his article "New Sources of the EU Budget", which was created under the Think Visegrad in Brussels project, writes about the new own resources of the EU budget, which are currently being discussed at the European level. The text specifically discusses why the reform of own resources is necessary and what are the positions of the various EU institutions and member states on these proposals. It concludes with a reflection on the Czech position, including an outlook on how it might evolve depending on the course of the negotiations.

Show more

ČRo Plus: By how much would it be necessary to increase the budget for the Czech Presidency of the European Union in order to be sufficient?

Our research fellow Vít Havelka talked about the issues of the Czech Presidency of European union in the Czech Radio Plus broadcast. The presidency is facing the problem of a small budget and the forthcoming parliamentary elections.

Show more

POLICY BRIEF: A 10-billion deal: The European Innovation Council to finance and accelerate breakthrough technologies across Europe

In the final part of the EUROPEUM series on the Innovation pillar of Horizon Europe, our Associate Research Fellow Katarína Svitková focuses on the European Innovation Council (EIC), officially launched in March 2021.

Show more PDF

INVITATION: EU ± // National Recovery Plan

We invite you to the EU debate ± on the National Recovery Plan presented by the Czech government in April this year. The debate is organized with the support of Jean Monnet Chair TeDEUSS - Teaching and debating EU small states' security at FSV UK and co-financed by the European Union's Europe for Citizens program.

Show more

The Transatlantic To-Do List: Biden's Progress Report

Last October, the third annual Transatlantic Policy Forum (TAPF) took place virtually. The Forum not only brought together a wide range of experts but provided inputs and interesting takeaways, including recommendations and a Transatlantic To-Do List, which outlined action points on how the US and the EU should approach the given challenges ranging from increased multilateral collaboration to further development of economic and security engagement. A little over 6 months into his administration, our EUROPEUM experts Danielle Piatkiewicz and Miroslava Pisklová have updated their Transatlantic To-Do List and their 100 day’s progress report to reflect on where Biden’s foreign policy stands now over a half a year into the new US administration.

Show more PDF

Transatlantic To-Do List: Bidenův pokrok po půl roce v úřadu

Loni v říjnu se virtuálně uskutečnilo třetí Transatlantic Policy Forum (TAPF). TAPF nejenže spojil širokou škálu odborníků, ale také poskytl inspirativní nápady a zajímavé závěry, včetně doporučení a tzv. Transatlantic To-Do Listu, který nastínil, jak by měly USA a EU přistupovat k daným výzvám od intenzivnější multilaterální spolupráce po další rozvoj hospodářského a bezpečnostního zapojení. Po půl roce prezidenství Joe Bidena, expertky Institutu EUROPEUM Danielle Piatkiewicz a Miroslava Pisklová aktualizovaly zprávu o dosavadním pokroku a plnění Transatlantického To-Do listu.

Show more PDF

Regional impact of the Visegrad 4’s policies – Entrenchment or Fragmentation?

In his latest contribution, Márk Szabó deals with the issue of relations of the Visegrad Group, especially its internal coherence, but also the relationship with the EU.

Show more

Regionální dopad politik Visegrádské čtyřky - posílení nebo fragmentace?

Márk Szabó se ve svém posledním příspěvku věnuje problematice vztahů Visegrádské skupiny, zejména její vnitřní koherenci, ale i vztahu vůči EU.

Show more

INVITATION: A Fair, Green and Digital Recovery of the EU: Czech and Portuguese Perspectives

We would like to invite you to an online conference " A Fair, Green and Digital Recovery of the EU: Czech and Portuguese Perspectives" organized by the Embassy of Portugal in Prague in cooperation with the EUROPEUM Institute, Institute of International Relations, European Investment Bank, and the European Commission in the Czech Republic. The conference will take place on February 16 at 13-17:30 PM and will be live-streamed online on our Facebook page.

Show more

POZVÁNKA: Spravedlivé, zelené a digitální uzdravení EU: České a portugalské pohledy

Srdečně Vás zveme na online konferenci "Spravedlivé, zelené a digitální uzdravení EU: České a portugalské pohledy", kterou pořádá Velvyslanectví Portugalské republiky ve spolupráci s institutem EUROPEUM, Ústavem mezinárodních vztahů, Zastoupením Evropské komise v ČR a Evropskou investiční bankou. Konference proběhne 16. února v čase 13:00-17:30 online na našem Facebooku.

Show more