Summer cinema (ThuleTuvalu) + debate

Institute of International Relations Prague / Institute of International Relations in cooperation with EUROPEUM Institute for European Policy and the Association for International Affairs invite you to the screening of the film ThuleTuvalu, which was presented at this year's One World Festival.

Show more

Letní kino (ThuleTuvalu) + debata

Institute of International Relations Prague / Ústav mezinárodních vztahů ve spolupráci s EUROPEUM Institute for European Policy a Asociace pro mezinárodní otázky/Association for International Affairs Vás srdečně zveme na promítání filmu ThuleTuvalu, který se letos představil na festivalu Jeden svět.

Show more

Invitation | The European Union, the geopolitics of enlargement and the European Political Community

We would like to invite you to a debate entitled "The European Union, the Geopolitics of Enlargement and the European Political Community ", which will take place on Monday 12 June at the French Institute in Prague at 17:30.

Show more

REPORT | EU-Pacific Talks: Trade relations with the Indo-Pacific

Overall, the debate focused on the diversification of global trading partners and how to achieve it. Speakers also discussed the threats associated with dependence on only a few strong countries, which can then take the position of rule makers. The whole debate was linked to the possibilities of global trade with countries that are part of the Indo-Pacific region. Writes Eliska Prostřední in her report on the debate "EU-Pacific Talks: Trade relations with the Indo-Pacific".

Show more PDF

REPORT | EU-Pacific Talks: Trade relations with the Indo-Pacific

Celkově se debata týkala především tématu diverzifikace globálních obchodních partnerů a způsobů, jak jí dosáhnout. Řečníci také diskutovali o hrozbách, které jsou spojeny se závislostí pouze na některých silných státech, které pak mohou zaujmout pozici tvůrce pravidel. Celá debata byla spojena s možnostmi globálního obchodu se zeměmi, které jsou součástí indo-pacifického regionu. Píše Eliška Prostřední v reportu z debaty "EU-Pacific Talks: Trade relations with the Indo-Pacific".

Show more PDF

INVITATION | Café Evropa online: EU-China relations - will the current crisis transform the relationship between the two great powers?

We would like to invite you to an online debate as part of the Café Evropa series, this time on the topic "EU-China relations - will the current crisis transform the relationship between the two great powers?" The debate will take place on Monday 20 March at 17:30 online on our Facebook page.

Show more

INVITATION | EU-Pacific Talks: Europe and the Indo-Pacific: Trade relations with the Indo-pacific

We would like to invite you to a debate "EU-Pacific Talks: Europe and the Indo-Pacific: Trade relations with the Indo-pacific", which will take place on 21 February at 13:00 online on our Facebook page.

Show more

POZVÁNKA | EU-Pacific Talks: Europe and the Indo-Pacific: Trade relations with the Indo-pacific

Rádi bychom Vás pozvali na debatu EU-Pacific Talks: Europe and the Indo-Pacific: Trade relations with the Indo-pacific, která se bude konat 21. 2. od 13:00 online na našem Facebooku.

Show more

INVITATION: EU± // Germany's position on the Russian war in Ukraine

We would like to invite you to the next debate in the EU± series, this time on the topic "Germany's position on the Russian war in Ukraine". How does German aid to Ukraine compare to other allies? What is the content of the German Zeitenwende? How will the change in Germany's approach to foreign policy translate into European foreign and security policy? Can Germany be expected to lead on security issues as it does in economy?

Show more

FLEET | Future Leaders Europe Evening Talks 2023

Registration for the third edition of the FLEET project is open!

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org