ČT24 | V4 summit in Prague brought questions about the groups' necessity

The new Polish Prime Minister Donald Tusk came to the Prague V4 summit asking whether the Visegrad group is still relevant. Cooperation on a high political level is complicated by the countries' different approaches towards the war in Ukraine. While the Czech Republic and Poland continue to support its interests with the same intensity, Slovakia and Hungary are reassessing them. Martin Vokálek, Executive Director of the EUROPEUM Institute, talked about the importance of the summit and the relations between Poland and the Czech Republic for ČT24.

Show more

ČT24 | Summit premiérů V4 v Praze přinesl otázky o fungování skupiny

Nový polský premiér Donald Tusk přijel na summit V4 do Prahy s otázkou, zda je Visegrádská čtyřka stále relevantní. Spolupráci na vysoké politické úrovni komplikuje rozdílný postoj zemí k válce na Ukrajině. Zatímco Česká republika a Polsko v podpoře jejích zájmů pokračují se stále stejnou intenzitou, Slovensko a Maďarsko je přehodnocují. Důležitost summitu a vztahy Polska a Česka pro ČT24 rozebral výkonný ředitel Institutu EUROPEUM Martin Vokálek.

Show more

ČRo Plus | EU leaders no longer let Orbán blackmail them. He has lost the battle, but he is already preparing for another one

At the summit, EU leaders agreed to release €50 billion to help Ukraine. After previous long resistance from Hungarian Prime Minister Viktor Orbán, the agreement was surprisingly quick. Viktor Daněk, Deputy Director of EUROPEUM, summarised the situation.

Show more

ČRo Plus | Unijní lídři už se nenechali od Orbána vydírat. Prohrál bitvu, ale už se chystá na další

Unijní lídři se na summitu shodli na uvolnění 50 miliard eur na pomoc Ukrajině. Po předcházejícím dlouhém odporu maďarského premiéra Viktora Orbána byla nakonec dohoda překvapivě rychlá. Shrnutí celé situace poskytl Viktor Daněk, zástupce ředitele institutu EUROPEUM.

Show more

Newsletter 2023

Zde můžete najít všechny naše odeslané newslettery.

Show more

RTVS | EU leaders summit decides to open accession negotiations with Ukraine and Moldova

Viktor Orbán leaves the room before the vote on the opening of accession negotiations with Ukraine and Moldova, showing his position but not blocking the move. How did the other heads of state convince him? What can we expect from the Hungarian Prime Minister in the future? Martin Vokálek, Executive Director of the EUROPEUM Institute, answered these questions for Slovak RTVS.

Show more

RTVS | Summit lídrů EU rozhodl o zahájení přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem

Viktor Orbán před hlasováním o otevření přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem opustil sál, čímž dal najevo svůj postoj ale zároveň tento krok neblokoval. Jak ho ostatní hlavy států přesvědčily? Co od maďarského premiéra čekat do budoucna? I na to odpovídal pro slovenskou televizi RTVS výkonný ředtiel Institutu EUROPEUM Martin Vokálek.

Show more

Právo | A promise will dissapoint

Already last year, the EU-27 prime ministers granted Ukraine candidate status and the December summit is expected to approve the opening of accession talks. Our deputy director Viktor Danek reflected on the EU's promises and Ukraine's thorny path to membership in a piece for Právo.

Show more

TV Nova | European support of Israel in the context of the current crisis

The current visit of the prime minister Fiala in Israel is a clear indicator of the czech support, but what is the situation like in other EU countries? A day before the European council summit our executive director Martin Vokálek commented on the european stand on the Israeli crisis and providing humanitarian aid in an interview with TV Nova.

Show more

INVITATION | Defending our Democratic Norms: Strengthening Transatlantic Relations in Times of Conflict

We would like to invite you to the debate called "Defending our Democratic Norms: Strengthening Transatlantic Relations in Times of Conflict". The debate will take place on November 23 at the American Center at 10:00 am. The language of the debate will be English.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org