Novinky v EU

V Novinkách z EU najdete každé pondělí nejdůležitější události, které se za uplynulý týden v Evropské unii staly. Současný přehled informací je z týdne od 20.3. - 26.3.2023.

Show more

POLICY PAPER | In search for a more effective EU foreign and security policy: Can Central Europe seize its momentum?

Lucia Rybnikárová writes in her paper on effective EU foreign and security policy about the need to have a strategic vision of the EU to the world and the political will and commitment of the member-states.

Show more

POLICY PAPER | Hledání účinnější zahraniční a bezpečnostní politiky EU: Může se střední Evropa chopit jejího rozmachu?

Lucia Rybnikárová ve svém policy paperu píše o efektivní zahraniční a bezpečnostní politice EU, strategické vizi EU vůči světu a o politické vůli a angažovanosti členských států.

Show more

ČTK: Analyst: The main motive of the EC chief's speech was support for Ukraine

In an article by the Czech News Agency (ČTK), two of our experts - Kateřina Davidová and Jana Juzová - comment on the speech of the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. Davidová evaluated mainly the content of the speech concerning energy, while Juzová focused on the issue of strengthening democracy on the European continent and the EU's enlargement towards the Western Balkans.

Show more

ČTK: Analytička: Hlavním motivem projevu šéfky EK byla podpora Ukrajiny

V článku od České tiskové agentury se k projevu předsedkyně Evropské Komise, Ursuly von der Leyen, vyjadřují dvě naše expertky - Kateřina Davidová a Jana Juzová. Davidová zhodnotila především obsah projevu dotýkající se energetiky, Juzová se zaměřila na otázku posilování demokracie na evropském kontinentě a rozšiřování EU směrem k západnímu Balkánu.

Show more

INVITATION | Café Evropa: State of the Union speech - what lies ahead for the EU in the current difficult times?

We would like to invite you to the next debate in the Café Evropa series, this time on the topic "State of the Union Address - what lies ahead for the EU in the current difficult times?" The debate will take place on 14 September 2022 in person at the European House in Prague at Jungmannova 745/24.

Show more

ČRo Plus: Ukraine applies to join the European Union. Is its membership just wishful thinking or is it actually on the agenda?

Our researcher Jana Juzová spoke on Český Rozhlas Plus about Ukraine's application to the European Union, which was submitted last week. Ukrainian President Volodymyr Zelensky submitted the application, which was subsequently supported by European Commission President Ursula von der Leyen and the entire eastern wing of the Union. Is Ukraine's starting position problematic? How likely is it that candidate status will be granted? And which members are traditionally against the enlargement of the Union?

Show more

NEW EUROPE: It’s time to rebrand or put the idea of a European Defense Force to rest

Our researcher Danielle Piatkiewicz has written an article for NEW EUROPE in which she discusses the future of the idea of a European Defence Force.

Show more

COMMENTARIES: State of the European Union address 2021

Experts from EUROPEUM Institute for European Policy comment on the State of the Union address (SOTEU) given by the President of the European Commission Ursula von der Leyen on 15 September 2021.

Show more PDF

KOMENTÁŘE: Projev o stavu Evropské unie 2021

Odborníci z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM komentují projev o stavu Unie (SOTEU), který 15. září 2021 přednesla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Show more PDFEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org