ČRo Plus | Why Martina Dlabajová was not appointed as EU's small and medium-sized enterprises Envoy

Czech MEP Martina Dlabajová had applied for the post of EU's small and medium-sized enterprises Envoy last fall, but at the end of January Markus Pieper was appointed to this role. He is Ursula von der Leyen's running mate, who came third in the open competition behind the winning Dlabajová. The anti-corruption organisation Transparency International, among others, has called for an investigation into the selection procedure. Viktor Daněk, the deputy director of the EUROPEUM Institute, commented on this for Czech Radio.

Show more

TN.cz | EU naval fleet in the Red Sea and the candidacy of Ursula von der Leyen

The EU naval mission will be tasked with protecting civilian ships in the Red Sea that are under attack by Yemeni rebels in the area. This is a very important trade route for the whole world which must be protected. The Executive Director of EUROPEUM Institute, Martin Vokálek, discussed this on TN.cz as well as the candidacy of Ursula von der Leyen for the Presidency of European Comission.

Show more

TN.cz | Námořní flotila EU v Rudém moři a kandidatura Ursuly von der Leyenové

Námořní mise EU bude mít za úkol chránit civilní lodě v Rudém moři, které jsou v této oblasti napadány jemenskými povstalci. Jedná se o velmi důležitou obchodní trasu pro celý svět, která musí být chráněna. Výkonný ředitel Institutu EUROPEUM Martin Vokálek se v rozhovoru pro TN.cz mimo toto téma zabýval také opětovnou kandidaturou Ursuly von der Leyenové na předsedkyni Evropské komise.

Show more

Právo | Von der Leyen wants to continue leading the EU

As expected, Ursula von der Leyen has confirmed her interest in continuing as President of the European Commission. Since her arrival, she has faced crises such as Brexit, the global pandemic, the battle over vaccines and the Russian invasion of Ukraine. The announcement of her candidacy was analysed by Viktor Daněk, deputy director of the EUROPEUM institute, in Deník Právo.

Show more

Právo | Von der Leyenová chce dál vést EU

Ursula von der Leyenová podle očekávání potvrdila svůj zájem pokračovat na pozici předsedkyně Evropské komise. Od jejího nástupu čelí krizím jako byl Brexit, celosvětová pandemie, souboj o vakcíny a ruská invaze na Ukrajinu. Ohlášení její kandidatury rozebral zástupce ředitele institutu EUROPEUM Viktor Daněk v Deníku Právo.

Show more

RTVS | Ursula von der Leyen wants to be the President of the European Commission again

The President of the European Commission Ursula von der Leyen will run again for this mandate. The current President's chances are quite good, but the nomination still needs to be approved by the European People's Party. Viktor Daněk, deputy director of EUROPEUM, discussed this and other possible candidates who could replace Ursula von der Leyen, live on RTVS.

Show more

RTVS | Ursula von der Leyenová chce být opět šéfkou EK

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se bude znovu ucházet o mandát. Šance současné předsedkyně jsou poměrně velké, nominaci ale musí ještě schválit Evropská lidová strana. O její kandidatuře a dalších osobnostech evropské politiky, kteří by ji mohli nahradit, mluvil pro RTVS zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktor Daněk.

Show more

ČT24 | Von der Leyen to run for her seconde mandate

The current head of the European Commission has announced that she will run for her second mandate. What are her chances of success? What are her key topics? What is she yet to focus on? And who are the other possible candidates? Klára Votavová, a researcher at the EUROPEUM Institute for European Policy, explains for ČT24.

Show more

ČT24 | Von der Leyenová se bude ucházet o další mandát

Nynější šéfka Evropské komise oznámila, že se bude ucházet o mandát i v dalším volebním období. Jaké má šance na úspěch? Co jsou její stěžejní témata? Na co se teprve chystá zaměřit? A kdo jsou další možní kandidáti? Pro ČT24 vysvětluje výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Klára Votavová.

Show more

Newsletter

Zde můžete najít všechny naše odeslané newslettery.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org