RILSA | The uncertain fate of the Green Deal for Europe ahead of the European Parliament elections

The article presents the current development of the Green Deal for Europe and its social policy aspects. Farmers' protests have reminded that the measures of the Green Deal for Europe may not be politically viable for Europeans. To make climate policies politically viable, the EU should therefore focus on its commitment not to leave anyone behind in the green transition. Klára Votavová, a researcher at EUROPEUM Institute for European Policy, discusses the whole situation in an expert publication for the Social Policy Forum.

Show more

Hospodářské noviny | More than five million people will need to be retrained in the Czech Republic by 2030. Car industry will mainly face the problems

The Czech car industry is lagging behind the rest of Europe and the world. It may not be able to pick what to produce, but it has the opportunity to strengthen its competitiveness and resilience. However, it needs trained and educated employees, which are hard to find on the local labour market. So are we going to train the automotive workforce, strengthen the position of our strategic sector and promote a just transformation? Or are we going to continue to say that the transition to electric mobility does not concern us and that the Green Deal for Europe is to blame for increased unemployment? How to produce electric cars and remain competitive? Rebeka Hengalová, a researcher at EUROPEUM Institute, discusses this topic in her article for economic daily Hospodářské noviny.

Show more

Hospodářské noviny | Do roku 2030 bude v Česku potřeba přeškolit přes pět milionů lidí. Problémy budou mít hlavně automobilky

Český automobilový průmysl zaspává za vývojem zbytku Evropy a světa. Sice si nemůže příliš vybírat, co bude vyrábět, ale má možnost posílit svou konkurenceschopnost a odolnost. Potřebuje k tomu ovšem proškolené a vzdělané zaměstnance, které na místním trhu práce těžko najde. Budeme tedy proškolovat pracovníky automobilek, posilovat pozici našeho strategického odvětví a podporovat spravedlivou transformaci? Nebo budeme dál tvrdit, že se nás přechod na elektromobilitu netýká a za zvýšenou nezaměstnanost může Zelená dohoda pro Evropu? Jak vyrábět elektroauta a zůstat nadále konkurenceschopní? Tématem se ve svém článku zabývá Rebeka Hengalová výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM.

Show more

TV Nova | Despite the Green Deal, the Czech Republic still faces issues with excessive emissions

The Czech Republic ranks among countries with highest emissions, with industrial and domestic heating being the main source. From 2027 onwards, new measures will be implemented, affecting households and automobiles, as part of the European commitment to the Green Deal for Europe. One of these measures is, for example, the second version of emission permits. Research associate from the EUROPEUM Institute, Rebeka Hengalová, discussed this system on the main broadcast news on TV Nova.

Show more

TV Nova | Česko má stále problémy s přemírou emisí. Green Dealu navzdory

Česká republika patří mezi země s vysokými emisemi, přičemž hlavními zdroji jsou průmyslové a domácí vytápění. V roce 2027 vstoupí v platnost nová opatření, která se budou týkat i domácností a automobilů, a to v rámci evropského závazku k Zelené dohodě pro Evropu. Jedním z nich je například druhá verze emisních povolenek. O tomto systému s TV Nova mluvila výzkumná pracovnice Institutu EUROPEUM Rebeka Hengalová.

Show more

ČRo Plus | Czech Republic would embarrass itself by withdrawing from the Green Deal

The Green Deal, a strategy towards greener technologies and climate protection, has recently been a major topic of discussion on the European scene. The Green Deal is also fiercely debated in the Czech Republic, with many farmers calling for its withdrawal in the streets in recent days. Viktor Daněk, deputy director of the EUROPEUM Institute, commented on the farmers' protests and their demands for Czech Radio Plus.

Show more

ČRo Plus | Česko by se odstoupením od Zelené dohody zdiskreditovalo

V poslední době je takzvaný Green Deal, tedy strategie k ekologičtějším technologiím a ochraně klimatu, hlavním tématem diskuze na evropské scéně. O Zelené dohodě se vášnivě debatuje i v Česku, po odstoupení od ní v uplynulých dnech v ulicích volala řada zemědělců. Pro ČRo Plus komentoval protesty zemědělců a jejich požadavky zástupce ředitele Institutu EUROPEUM Viktor Daněk.

Show more

BLOG | Tlak na dekarbonizaci v ČR roste. Jak moc je větrná energie výhodná pro Česko?

Uhlí bylo a je po desítky let důležitou součástí české ekonomiky. Jako fosilní palivo je však významným producentem skleníkových plynů, zejména CO2. Jaké výhody by přinesla dekarbonizace a přechod na větrnou energii píší ve svém blogu náš výzkumný pracovník Jonathan Lyons a seniorní výzkumná pracovnice Kateřina Davidová.

Show more

INVITATION | Green Deal and the Energy Crisis in the Czech Information Space

We would like to invite you to a debate on "Green Deal and the energy crisis in the Czech information space". The debate will take place on Tuesday, 17 January from 18:00 to 19:30. The debate will also be available to watch online on the Facebook event page.

Show more

POZVÁNKA | Green Deal a energetická krize v českém informačním prostoru

Zveme Vás na debatu na téma: "Green Deal a energetická krize v českém informačním prostoru". Debata se uskuteční v úterý 17. ledna od 18:00 do 19:30. Debatu bude možné sledovat také online na facebookové události akce.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org