REPORT: TTIP a jeho budoucnost

V úterý 13. ledna 2016 se na půdě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích uskutečnila debata s názvem "TTIP a jeho budoucnost".

Výzkumný pracovník Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM se zúčastnil veřejné debaty se studenty Ekonomické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Druhým hostem debaty, pořádané ve spolupráci s Eurocentrem České Budějovice, byl vedoucí oddělení Amerik Ministerstva průmyslu a obchodu, Matyáš Pelant.

Řečníci představili téma Transatlantického obchodního a investičního partnerství z dvou odlišných pohledů. Matyáš Pelant nastínil strukturální členění samotné smlouvy, nastínil problematiku vypracování mezinárodních i národních analýz potenciálních dopadů TTIP a nakonec porovnal současná vyjednávání o TTIP s komplikovaným uzavíráním obchodní smlouvy CETA mezi EU a Kanadou.

"Donald Trump znovu nezažehne oheň v Pensylvánských vysokých pecích."

Michal Vít zasadil tématiku vyjednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství do kontextu sílícího euroskeptického hnutí v Evropě. TTIP je podle něj zneužíván, jako například téma migrace před britským referendem o vystoupení z EU, k dosažení partikulárních politických zájmů euroskepticky naladěných politických stran a jedinců. Problematika této konkrétní obchodní smlouvy je podle Michala Víta velice komplikovaná a její dílčí náležitosti tak lze jen velice složitě artikulovat směrem k občanům EU. Na druhé straně vyjádřil obavy o osud TTIP ve světle antiglobalizačních a protekcionistických tendencí prezidenta Donalda Trumpa, který však podle Víta nemůže vyhrát souboj s nevratným procesem globalizace.

 

#TTIP #Donald Trump #globalizace #Transatlantické obchodní a investiční partnerství

Michal Vít
Výzkumný pracovník (do září 2018)

Oblasti zájmu: Politické strany, národní identita, V4Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org