Civil Servant Mobility Program: Školský management (únor 2017)

Ve dnech 12. - 18. února 2017 jsme organizovali další studijní cestu v rámci programu Civil Servants Mobility Programme. Letošní ročník navazoval na úspěšný podzimní projekt zaměřený na reformu středního a základního školství na Ukrajině a účastnily se ho ředitelky škol ze tří ukrajinských regionů.

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM zorganizoval ve dnech 12. - 18. února 2017 v Praze další studijní cestu v rámci programu Civil Servants Mobility Programme, realizovaného platformou Think Visegrad za finanční podpory Mezinárodního visegradského fondu. Letošní ročník navazoval na úspěšný podzimní projekt zaměřený na reformu středního a základního školství na Ukrajině a účastnily se ho ředitelky škol ze tří ukrajinských regionů.

Týdenní program se sestával ze setkání s experty, představiteli české státní správy a samospráv, exkurzí do škol a doprovodného programu. Navštívili jsme různé typy škol (ZŠ Currieových pracující s nadanými dětmi a integrující děti cizinců, Montessori škola ZŠ Duhovka a Akademie řemesel Zelený pruh, jejíž ředitel, pan Drahoslav Matonoha, hosty inspiroval k otevření dílen pro žáky základních škol), sešli se se zástupci místních samospráv (pražská část Praha 1, Svaz měst a obcí), diskutovali se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i České školské inspekce. Teoretický úvod do struktury českého školství hostům představila Jana Straková z Ústavu pro výzkum a rozvoj vzdělávání Pedagogické fakulty UK. Všechna setkání byla konsekutivně tlumočena do ukrajinštiny.

V rámci programu byla pro hosty připravena uvítací večeře a závěrečný slavnostní oběd, během volného odpoledne absolvovali komentovanou prohlídku města a shlédli varhanní koncert. Z evaluací programu vyplývá, že účastníci odjížděli nadmíru spokojeni – s náplní programu a prací organizátorů i pobytem v Praze.

#Civil #Servant #Mobility #Ukrajina #školství #management

Zuzana Stuchlíková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: instituce EU, právní stát, střední EvropaInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org