ČT24: Junckerova zpráva o stavu EU

Náš ředitel Vladimir Bartovic v rozhovoru pro ČT24 komentoval Junckerův projev o stavu Unie a jeho význam pro Českou republiku.

Náš ředitel Vladimir Bartovic v rozhovoru pro ČT24 dne 13. 9. 2017 v pořadu Zprávy ve 23 komentoval Junckerův projev o stavu Unie a jeho význam pro Českou republiku.

Ohledně zmíněných institucionálních reforem se Vladimír Bartovic vyjádřil takto:

Z pozice předsedy Evropské komise Jean-Claude Juncker zmínil především svoji vizi změn v EU, neboli vizi toho, co je potřeba dělat, aby se Unie stala akceschopnější, silnější a odolnější v rychle měnícím se světě. Nejedná se o něco, co by Juncker dopředu příliš konzultoval s členskými státy, jedná se o pohled jedné instituce, kterou zastupuje – Evropské komise. On tím nastartoval proces, nyní by se k tématu měly vyjádřit jednotlivé členské země. V souvislostí s institucionálními změnami bylo důležité, že Juncker uvedl, že malé změny jsou možné bez zásahu (změn) do primárního práva EU. Většinu změn, po kterých volají členské země, tak již lze uskutečnit bez bolestného procesu vyjednávání nových smluv a jejich následné ratifikace v jednotlivých členských zemích.

O slučení pozic předsedy Evropské komise a předsedy Evropské rady řekl, že:

Lisabonská smlouva s případným sloučením těchto dvou funkcí počítá – k tomu by nebyla potřeba změna ani primárního a ani sekundárního práva, bylo by to vysloveně rozhodnutí Rady a Parlamentu. V současné EU již máme precedent takového sdílení funkcí: vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku je členkou Evropské komise a zároveň předsedá Radě pro vnější vztahy; jednalo by se tedy o zrcadlového zopakování již existujicího sloučení. V případě poptávky EU po větší efektivnosti, tak ta jednoznačně existuje – ve velké části zemí EU existuje uvědomění, že aby Unie mohla lépe čelit výzvam jako migrace či konflikty v jejím nejbližším okolí, tak potřebuje větší pravomoce nebo jednodušší způsob rozhodování. 

O důležitosti zmínky dvojí kvality potravin v Junckerově projevu se vyjádřil takto:

Fakt, že Juncker zmínil dvojí kvalitu potravin vedle otázky Turecka či institucionálních změn politicky znamená, že si uvědomil důležitost naslouchání hlasům ze Střední a Východní Evropy – nemůže je ignorovat, a nemůže klást důraz jen na otázky, které předkládají silné členské státy jako Francie či Německo. Právě Střední Evropa mu totiž dala najevo, že dvojí kvalitu potravin vnímá jako citlivý problém. Na jeho obranu, aby EU mohla skutečně něco s dvojí kvalitou potravin udělat, tak potřebuje, aby ji členské státy tuto pravomoc nejdřív daly, jelikož ji v součanosti nemá.

 Celý rozhovor je dostupný na kanále ČT24 v čase mezi [4:05 - 9:51] zde.

#ČT24 #SOTEU #SOTEU2017 #Jean-Claude Juncker #projev o stavu Unie

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematiky

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org