Evropský parlament: národní potenciál, který není naplno využit

Do Evropského parlamentu volí své zástupce přímo občané členských zemí EU. Slouží Evropský parlament také na obhajobu národních zájmu jednotlivých členských zemí? Jak funguje spolupráce českých poslanců Evropského parlamentu s českou státní správou a Zastoupením ČR při EU?

Do Evropského parlamentu volí své zástupce přímo občané členských zemí EU. Měli by europoslanci hájit národní zájmy země, kterou zastupují a jak se to daří českým zástupcům? Policy paper Ondřeje Mocka analyzuje slabá místa spolupráce českých europoslanců a české statní správy, včetně Stálého zastoupení ČR při EU. Snaží se odpovědět na otázku, jak by se dalo zlepšit prosazování národních zájmů na půdě Evropského parlamentu. 

EP není v tomto kontextu nepřítel, ale partner pro jednání. A to nejen v rámci SZ EU, ale také na nejvyšší politické úrovni. V podstatě absence styků českých členů EP a českých ministrů dává velký prostor ke zlepšení a možnému zvýšení efektivity prosazování českých zájmů. Vzájemná komunikace by ministrům mohla lépe pochopit fungování EP a dala by prostor představitelům české vlády MEPs vysvětlit českou pozici. Naopak MEPs by mohli poskytovat ministrům informace o tom, co se v EP děje na základě čeho by česká vláda a státní správa mohla upravit svou strategii vyjednávání.

Celý policy paper je jako PDF příloha dostupný v pravo u tohoto článku.

#Evropský parlament #EP #Stálé zastoupeníInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org