POZVÁNKA: Život v rozdílných světech – Jak překonat mezigenerační propast?

Přijměte naše srdečné pozvání na debatu, kterou pořádáme v rámci Festivalu demokracie.

Srdečně Vás zveme na diskuzi na téma "Život v rozdílných světech - Jak překonat propast mezi generacemi?", která se uskuteční v rámci Festivalu Demokracie. Diskuze se koná ve středu 10. 10. 2018 od 18:00 v Rakouském kulturním fóru v Praze (Jungmannovo Náměstí 753/18, Praha 1).

Debaty se zúčastní:

  • Jaromír Mazák, sociolog, výzkumník, Katedra sociologie Filosofické fakulty Univerizy Karlovy
  • Daniel Prokop, ředitel výzkumu, společnost MEDIAN
  • Olga Richterová, 1. místopředsedkyně České pirátské strany, poslankyně


Moderace: Alexandr Lagazzi, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 

V posledních letech se staly rozdíly v postojích k pilířům naší moderní společnosti mezi jednotlivými generacemi, ale i uvnitř daných skupin, velmi frekventovaným tématem. Pilíře demokracie jsou zpochybňovány, postoje k EU mezi staršími a mladšími indikují viditelně rozdílné percepce reality, postoje k migraci polarizují společnost tak jako nikdy předtím, a hluboce zakořeněný pesimismus protíná v momentě prohlubujících se nerovnosti u mladých lidí chápání ekonomiky a jejich finanční vyhlídky. Přestože se jednotlivé generace vždy lišily, rozdíl mezi starší generací a mladými se zdá být větší než kdy dřív.
Jak mohou být tyto rozdíly překonány? Co mohou političtí lídři a zákonodárci udělat ke zmenšení mezigenerační propasti? Jak může demokracie přežít, pokud jsou její společné základy erodovány napříč generacemi?


Registrujte se prosím zde: bit.ly/ERPMGen. Událost je dostupná i na Facebooku.

Debata proběhne v češtině a je součástí cyklu Festival Demokracie, doprovodného programu konference Forum 2000. S veškerými dotazy nás můžete kontaktovat na adrese europeum@europeum.org.

#FEDEM #generační rozdíly #mezigenerační propast #Festival Demokracie

Alexandr Lagazzi
Výzkumný spolupracovník

Expertíza: Diplomacie, zahraniční politika EU, Itálie, Čína, mezinárodní bezpečnost, terorismus, behaviorální ekonomieInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org