Příběh jednoho složitého sousedství: Polsko-běloruské vztahy ve 21. století

Matěj Faltus se ve svém blogu zamýšlí nad polsko-běloruskými vztahy od roku 1989 a jejich další perspektivou.

Jaké jsou nynější vztahy dvou sousedů, které spojuje mnohasetletá společná historie, ale současnost spíše rozděluje? Jeden z nich, Polsko, je rychle se rozvíjející moderní stát. Naopak Bělorusko je často označováno jako poslední skanzen komunismu v Evropě.

Vztahy od raných devadesátých let mezi Běloruskem a Polskem jsou trvale napjaté a podezřívavé. Po rozpadu Sovětského svazu a osamostatnění Běloruska sice byla přítomna dávka optimismu a víry v to, že podobně jako Polsko i Bělorusové namíří svou cestu do Evropských společenství, opak se ale stal pravdou. Již v roce 1994 převzal moc bývalý komunista, kolchozník a člověk blízký Moskvě Alexandr Lukašenko, který jako jediný hlasoval v Nejvyšším sovětu Běloruska proti rozpadu SSSR, tedy proti nezávislosti běloruského státu.

Celý blog si v českém jazyce můžete přečíst zde. 

#Polsko #Bělorusko #Mezinárodní vztahy #Východní partnerství #Lukašenko #Putin

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org