DOPORUČENÍ: Nastavení budoucího vztahu se Spojeným královstvím po brexitu

Doporučení Národního konventu EU pro nastavení budoucího vztahu se Spojeným královstvím po brexitu jsou k dispozici. Vypracovali je Vít Havelka a Zuzana Kasáková z Institutu pro evropskou poiitiku EUROPEUM na základě diskuze, která proběhla 26. dubna.

I po uplynutí dvouletého období určeného k vyjednání podmínek britského odchodu z Evropské unie (EU) zůstává Spojené království členskou zemí EU. Poslanci Dolní sněmovny britského Parlamentu se totiž nedokázali shodnout na podobě brexitu a třikrát odmítli návrh dohody o britském vystoupení z EU, jakož i politické prohlášení, které tuto dohodu doprovázelo. Evropská rada na svém dubnovém zasedání prodloužila vyjednávací období dle článku 50 Smlouvy o EU na 31. října 2019. Do tohoto data by mělo být zřejmé, jaký scénář vystoupení z EU si Spojené království zvolí. Blíží se tedy doba, kdy EU začne vyjednávat o svých budoucích vztazích s ostrovní zemí. Z tohoto důvodu je důležité na národní úrovni prodiskutovat, jaké vztahy by Česká republika se Spojeným královstvím preferovala a dokázala je do pozice EU prosadit.

Doporučení Národního konventu o EU

  1. Česká republika by měla usilovat o co nejužší obchodní vztah se Spojeným královstvím, minimálně na úrovni celní unie.
  2. Česká republika by měla prosazovat zachování integrity vnitřního trhu s jeho čtyřmi svobodami a zachování autonomie rozhodování EU.
  3. S ohledem na současné vztahy a roli Spojeného království v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a obrany by Česká republika měla podporovat uzavření rámcové dohody zajišťující úzké vztahy mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím v této oblasti.
  4. Česká republika by měla podporovat co nejširší možné zapojení Spojeného království do unijních agentur a programů za podmínky respektování všech příslušných pravidel a postupů.

Celý dokument je k dispozici pomocí tlačítka PDF napravo.

Více informací naleznete na stránkách Národního konventu o EU.

#Národní konvent #doporučení #EU #Evropská unie #Spojené království #Velká Británie #brexit

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice
Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org