Jak můžou Evropské volby změnit hlavní role v EU?

Série Institutu pro zahraničních věcí a obchod: čtyři výzkumníci odpovídají na stejnou otázku o mezinárodní politice a ekonomii.

  • In the 4:1 series of the Institute for Foreign Affairs and Trade, four researchers give a short answer to the same questions concerning international politics and economics. Our aim is to launch the scientific debates in Hungary and promote dialogue among experts. In this issue, our topic is: "How Could the European Elections Reshape Central Europe’s Role in the EU?"

Celý článek můžete stáhnout pomocí tlačítka PDF napravo od tohoto textu.

#Evropské volby