EU MONITOR: Jednání o VFR: Co si Češi myslí o nejnovějším vývoji

Vít Havelka se ve svém monitoru věnoval postojí České republiky k poslednímu vývoji jednání o víceletém finančním rámci EU.

  • Původní cíl předchozí Evropské komise, dokončit jednání o víceletém finančním rámci (VFR) po roce 2020 do konce roku, nebude zcela určitě naplněn. Prosincová Evropská rada nedospěla ke konečnému rozhodnutí, takže nejbližším možným termínem pro nalezení shody je březnové zasedání Evropské komise s tím, že jednání mohou sklouznout do německého předsednictví v druhé polovině roku 2020.
  • To by znamenalo velmi málo času na přípravu dohod o partnerství mezi Evropskou unií a členskými státy a následně vedlo k narušení využívání peněz z evropského rozpočtu. Vypadá to tedy, že EU bude muset ještě ujít dlouhou cestu, než dosáhne konečné dohody o budoucím VFR. Členské státy totiž v současné době jednají nejen o celkové velikosti budoucího evropského rozpočtu, ale také o přidělování prostředků do rozpočtových kapitol nebo reformě systému zdrojů rozpočtu.

Na základě rámcové pozice zveřejněné českou vládou a prohlášení vysokých českých politiků, se dá říci, že hlavním zájmem České republiky je zabránění škrtů ve dvou tradičních politikách EU – Společné zemědělské politice a Politice soudržnosti. Pokud jde o celkovou výši rozpočtu, Česká republika sedí na dvou židlích. Na jedné straně nemá námitky proti jeho navýšení, současně by však podpořila menší rozpočet, než navrhuje Komise, pokud by to neohrozilo alokace do Politiky soudržnosti (KP) a Společné zemědělské politiky (SZP).

Celou publikaci si můžete zobrazit a stáhnout zde nebo pomocí tlačítka PDF napravo od tohoto článku.

#EU #víceletý finanční rámec #Česko #Česká republika #rozpočet EU

Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

EU Monitor Archív
Série publikací

Zvyšování povědomí o vnitřním fungování Evropské unie a o tom, jak ovlivňuje vliv České republiky ve strukturách EU.

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org