Konference "My Hero Your Enemy"

Na přelomu června a července se uskuteční konference, která se bude soustředit na národní historie a vazby mezi historií a současnou politickou identitou.

Mezinárodní konference "National Identities in Central Europe in the Light of Changing European Geopolitics 1918–1948" staví na tradici a výsledcích konference "My Hero, Your Enemy: Listening to Understand"která se uskutečnila v Praze v roce 2011. I letošní konference se bude soustředit na národní historie a navíc se bude snažit identifikovat vazby mezi historickými událostmi a současnou politickou identitou Visegrádské skupiny. 

Kdy: 29. června - 1. července, 2015

Kde: Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno, Česká republika

Program: 

Panely

Určující faktory procesů budování národní identity po roce 1918 a jejich možné dopady
Případová studie I: Jak období mezi lety 1918 a 1948 ovlivnilo národní ideologie
Případová studie II: Bájné osobnosti  

Pracovní skupiny

Panelové tematické bloky budou doprovázeny pracovními skupinami, které se budou zabývat následujícími tématy:

  • Jakou roli hraje historie v současných politických debatách?
  • Jak dnes učit historii? Jak používat inovativní přístupy (digitální platformy, procházky minulostí) při studiu historie zemí V4? 
  • Jak se ptát na identitu V4? Může být uvažována jak z historického tak ze současného úhlu pohledu? 

Poptávka po výstupech

V současné době je poptávka po výstupech a dokumentech zpracovaných výše zmíněnými pracovními skupinami. Vice informací zde.

Projekt je realizován díky Visegrádskému fondu

 

#V4 #hero #enemyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org