ČT24: Kritika maďarského zákona proti LGBT

Ředitel Institutu EUROPEUM Vladimír Bartovic byl hostem pořadu Studio ČT24. Ve vysílání okomentoval přístup EU směrem k připravovanému maďarskému zákonu proti LGBT.

V tento moment, než vstoupí zákon v platnost, Evropská komise má možnost na Maďarsko tlačit politicky skrze diplomatickou poštu. Právní kroky, vč. zahájení procedury pro porušení práva EU může EK podniknout až v momentu, kdy zákon vstoupí v platnost tj. je definitivně schválen. Teprve poté může posoudit soulad s právem EU a pokud maďarský zákon bude v nesouladu, je možné vyzvat Maďarsko, aby zákon změnilo či zrušilo. V případě že tak neučiní, může jej zažalovat u Soudního dvora EU. 

Jaké další možnosti má Evropská komise? Celý rozhovor můžete najít zde (od 4:30). 

#LGBT #Evropská komise #Maďarsko

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematiky

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org