POLICY REPORT: Perspektivy dekarbonizace českého automobilového průmyslu

Náš výzkumný pracovník Michal Hrubý zkoumá aktuální stav českého automobilového průmyslu a jeho možnou dekarbonizaci v souvislosti s emisemi. Jeho doporučení rozděluje do pěti bodů - podpora zelených investic, pořizovací cena automobilů jako změna, navýšení nabíjecích stanic, podpora firemního trhu BEV vozů a zákaz ICEV vozů není řešením samo o sobě. Tento policy report vznikl v rámci projektu Dekarbonizace automobilového průmyslu v ČR.

Spolu s dobrým pivem tvoří cenově dostupná, ale zároveň vysoce kvalitní auta základ českého národního „příběhu“. Uhlíkově náročná odvětví, jako je i celý automobilový výrobní řetězec, jsou páteří českého hospodářství, což z české ekonomiky činí čtvrtou nejvíce uhlíkově náročnou ekonomiku EU.9 Jsou to však právě odvětví náročná na emise, která budou čelit nejtěžším výzvám v době formované zelenou a digitální transformací. 

V roce 2018 byly celkové emise CO2 v České republice více než 134 Mt10 a již pátým rokem postupně rostly. Energetický průmysl byl zodpovědný za přibližně 40 % emisí, zatímco doprava, včetně letectví, byla zodpovědná za 16 % celkových emisí. Průmyslové procesy byly zodpovědné za 13 %. Pro zdůraznění významu automobilového průmyslu – lze mu přisoudit zhruba 10 % podílu na českém HDP a 14 % podílu na celkové produkci nefinančních podniků, přičemž zaměstnává přibližně 180 000 lidí. 11 V roce 2019 bylo vyrobeno téměř 1,5 milionu automobilů, v roce 2020 pak více než 1,1 milionu12 (kvůli pandemickým omezením a negativnímu poptávkovému šoku).

Pro více informací o projektu Dekarbonizace automobilového průmyslu v ČR kliknete zde.

Celý článek je dostupný pod tlačítkem PDF.

#automobilový průmysl #dekarbonizace #emise

Michal Hrubý
Výzkumný pracovník

Expertiza: zelená ekonomika EU, těžký průmysl, dopravaInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org