ČT24: Status kandidátské země pro Ukrajinu a Moldavsko

Ukrajinská a moldavská kandidatura. Co vše musí tyto země splnit, aby byly přijaty do EU? Je politická vůle mezi členskými státy přijmout nové členy do EU? Je udělení kandidátského statusu Ukrajině potažmo Moldavsku symbolikou i směrem k Rusku? Na tyto otázky odpovídá naše seniorní výzkumná pracovnice Jana Juzová ve studiu ČT24.

Co Ukrajina musí splnit aby byla přijata do sedm a dvacítky? 

Jana Juzová: Připravenost zemí ke vstupu do Evropské unie posuzuje Evropská komise na základě tzv. Kodaňských kritérií, ta už jsou v platnosti od roku 1993 a dělí se do tří kategorií. V první řadě se jedná o politická kritéria, tam se hodnotí především demokratická připravenost země, zda dodržuje demokratické standardy, má li fungující demokratické instituce, je to právní stát, zajišťuje základní lidská práva a svobody svým občanům atp. Potom jde o tzv. ekonomická kritéria, kdy ta země musí prokázat, že je připravená a že je to fungující tržní ekonomika, která zvládne tu integraci do evropského jednotného trhu a je konkurence schopná i právě ve vztahu k EU. Potom jde o tzv. administrativní kritéria, kdy země, která usiluji o vstup do EU musí mít i dostatečné kapacity v oblasti státní zprávy, dostatek kvalifikovaných úředníků, kteří jsou schopní implementovat, nebo vlastně přijímat a potom se postarat i o to, že v praxi to je prokázáno. Slaďování legislativního rámce těch zemí s evropskou legislativou a zároveň je tam ještě jedno takové kritérium, které nebývá tolik zmiňováno a to je tzv. absorbční kapacita EU. K tomu se teď opět dostáváme v posledních měsících. Je potřeba, aby i EU měla připravené instituce, měla vnitřní kapacitu se rozrůst o dalšího člena bez toho, aby to negativně ovlivnilo fungování institucí jako takových.

Celý rozhovor najdete v čase 9:32 zde.  

#Moldavsko #Ukrajina

Jana Juzová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: regionalismus, Visegrádská spolupráce, demokratizace a evropská integraci zemí západního Balkánu, proces rozšiřování EU

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org