Plyn v číslech | Evropská solidarita s plynem: jak je na tom Česko? | AKTUALIZOVÁNO

Státy Evropské unie čeká období snižování spotřeby plynu. Přestože cílem návrhu, na kterém se členské země shodly, je dobrovolné snížení spotřeby v nadcházejících měsících o 15 % oproti průměru uplynulých pěti let, bude tlak na ještě vyšší úspory růst. A to nejen ve spotřebě zemního plynu, ale také elektřiny. Náš výzkumný pracovník Michal Hrubý sepsal přehled o plynu a jeho užívání v Česku, ve kterém upozorňuje na nutnost úspor, které nám pomůžou překlenout letošní topnou sezónu a zodpovídá několik otázek, které se ke spotřebě plynu pojí.
Jak je na tom s plynem Česko? Jaké jsou naše zásoby a kde získat nové kapacity? A jak šetřit s ohledem na další zimu? I na tyto otázky najdete v přehledu odpovědi.

Přehled budeme postupně aktualizovat (původně vydáno 1. srpna 2022).

"Přestože se objevuje stále více pozitivních signálů ze strany EU i české vlády k řešení otázek dostupnosti zemního plynu a cen energií, raději zůstávám opatrným optimistou - předchozí odhady a kalkulace naznačily, že bychom měli šetřit i více než 15 % naší spotřeby zemního plynu, a to především s výhledem na tu další zimu. Aktuálně proběhlá páteční rada ministrů pro energetiku ukázala, že se budou nejen hledat řešení pro pomoc spotřebitelům, ale také řešení pro ovlivnění cen energií na burze. Očekávat lze také důraz na snížení spotřeby elektřiny, která je cenově často tažena nahoru právě cenou zemního plynu. Sami jsme v komoditní válce a bohužel si to žádá velmi speciální a nelehké kroky. Komise nyní na žádost ministrů pro energetiku zpracuje jednotlivá řešení a v řádech dní předloží konkrétní možnosti, jak zasáhnout." - Michal Hrubý, výzkumný pracovník (12.9.)

"Teoretický scénář se snížením průměrného dovozu zemního plynu do Česka o 80 % ve všech následujících měsících ukazuje, že bychom zimu přečkali pouze s úsporami ve výši 30 %, a to i s dodávkami plynu, které by měl zajistit terminál LNG v Nizozemsku. Mnohem větší tlak tak vznikne na hledání úspor nejen v průmyslu, ale i domácnostech. Extrémní ceny jsou bohužel jedním z hlavních impulzů k těmto úsporám. Je třeba hledat podporu pro ohrožené skupiny obyvatel."  - Michal Hrubý, výzkumný pracovník (24.8.)

"Problém s cenami energií je celoevropský. I země, které jsou konkrétně na plynu z Ruska závislé méně než Česko nebo Německo se potýkají s cenami elektřiny na úrovních ještě před rokem nemyslitelných. Celoevropský problém ale znamená, že celá Evropa má motivaci najít řešení. Můžeme se bavit o určitém kompenzačním mechanismu mezi členskými státy EU, které by vzájemně plyn sdílely. Něco takového měly podle unijních pravidel zajišťovat jednotlivé bilaterální dohody mezi státy, těch bylo ale v pohodlných minulých letech uzavřeno jen velmi málo. Rychlejší řešení může být teď na úrovni EU. A určitě přijde řeč i na zastropování ceny, kterou jsme ochotní Rusku za plyn platit. Plynová závislost Evropy a Kremlu je oboustranná: a jak vidíme z čísel, Gazprom má potíže prodat plyn, který by jinak šel do Evropy, jinde, třeba v tolik zmiňované Číně. Na tom je možné stavět." - Helena Truchlá, hlavní analytička České zájmy v EU (24.8.)

Celý článek k přečtení najdete pod PDF tlačítkem.

 

(Aktuální verze přehledu z 12.9.)

#plyn #energie #úspory #EU

Michal Hrubý
Výzkumný pracovník

Expertiza: zelená ekonomika EU, těžký průmysl, doprava

Související články