Národní konvent o EU | Podkladový materiál: Revize evropského energetického trhu

Vít Havelka, Rebeka Hengalová a Katarína Svitková vypracovali podkladový materiál pro Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Revize evropského energetického trhu. Kulatému stolu jsou předloženy tři hlavní otázky: Jak lze hodnotit návrh EK na revizi evropského trhu s elektřinou z pozice České republiky? Jak lze hodnotit revizi pravidel vnitřního trhu se zemním plynem v kontextu energetické krize? Jakým způsobem by se měla EU připravit na nadcházející zimu?

Národní konvent o EU zaměřený na reformu evropského energetického trhu by se měl komplexně podívat na připravované a projednávané změny v oblasti obchodování s plynem a elektřinou. Zároveň s tím by měl zhodnotit přijatá krizová opatření v loňském roce a zdali je vhodné je udržet v současné podobě. Nadcházející zima 2023/24 bude pravděpodobně opět náročná, nicméně EU se již nachází v lepší situaci než na jaře 2022.

Celý podkladový dokument najdete pod tlačítkem PDF.

#Energetika #Národní konvent o EU

Katarína Svitková
Výzkumná spolupracovnice

Odbornost: klimatická politika, udržitelnost, městské vládnutí a politika resilience měst, bezpečnostní politika, mezinárodní vysokoškolské vzdělávání

Rebeka Hengalová
Výzkumná pracovnice
Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org