Národní konvent o EU | Doporučení: Reakce na americký zákon o snížení inflace

Naše výzkumná spolupracovnice Tereza Novotná a seniorní výzkumná pracovnice Kateřina Davidová zpracovaly doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU. Diskuze se konala 28. dubna 2023 a byla na téma "Reakce na americký zákon o snížení inflace".

Vzhledem k dosavadním dílčím pozitivním výsledkům jednání EU a USA o zmírnění diskriminačních obchodních aspektů amerického zákona o snížení inflace (IRA) by měla EU i Česká republika podporovat hledání vzájemně přijatelných řešení v rámci existujících platforem jako např. IRA Task Force (zaměřit se na vyjednání dalších výjimek z IRA) či v rámci Rady pro obchod a technologie EU-USA (kde je kromě tlaku na substantivní výsledky v oblasti regulatorní spolupráce a usnadňování obchodu vhodné posílit rovněž transparentnost procesu).

Celé doporučení Národního konventu si přečtěte pod tlačítkem PDF.

#Doporučení #Národní konvent

Tereza Novotná
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: evropská zahraniční politika, Severní a Jižní Korea a jihovýchodní Asie; Evropská služba vnější činnosti (EEAS), Delegace EU; transatlantické vztahy a obchod; rozšiřování EU a evropské instituce; německá zahraniční a domácí politika (zejména ve východních částech Německa).

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředíInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org