Revize Evropské politiky sousedství – vstříc efektivní činnosti EU ve východním sousedství?

Nová publikace Věry Řiháčkové ze série Eastern Monitor se věnuje kritickému hodnocení revize Evropské politiky sousedství.

  • Nedávná revize Evropské politiky sousedství byla, kvůli své důležité roli v oblasti definice vztahů mezi EU a sousedními zeměmi, podrobena důkladné prohlídce, především v souvislosti s napjatými evropsko-ruskými vztahy. Každá země je do určité míry ovlivněna touto revizí, která, obecně vzato, preferuje racionální kooperaci před principem „více za více“ v rámci snah opětovného utužení vztahů. 

Celý policy paper si můžete přečíst, v českém či anglickém jazyce, v PDF napravo.

#policy paper #ENP #sousedství #Rusko #Monitor

Věra Řiháčková Pachta
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: Zahraniční politika EU, východní partnerské země EU, EU kooperace a rozvoj, bezpečnost EU a protiteroristická politika

Eastern Monitor Archív
Série publikací

Poskytuje aktuální informace o agendě Evropské politiky sousedství EU a o otázkách integrace a rozšíření.